Už ve čtvrtek bude Ostravská univerzita patřit SMART řešením

Aula Ostravské univerzity ožije SMART řešeními. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 14. a 15. října konferenci, která řeší ty nejinovativnější přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Mezi tématy nechybí Smart Cities, e-government, energetika či urbánní plánování.

tisková zpráva

Vědeckovýzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vzniklo zhruba před 3 lety. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojuje univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Hlavně v posledních dvou letech do jeho fungování výrazně zasáhla koronavirová pandemie.

„To dvouleté období pro nás nebylo snadné. Kvůli vývoji jsme mimo jiné museli vloni zrušit už takřka připravenou konferenci a také některé kulaté stoly. Hlavně na začátku jsme se sžívali s přechodem do online prostředí, což jsme zvládli. Myslím, že nás pandemická situace všechny skokově posunula ve využívání nejrůznějších chytrých technologií. Ale přesto, i když online prostor nabízí komunikační alternativu, jsem skeptický a třeba pro potřeby našeho projektu jsou klíčová osobní setkání, která nemůže to až tak úplně nahradit komunikace přes konferenční systémy nebo výměna názorů skrz chytré telefony nebo tablety,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

I kvůli možným omezením proto pořadatelé z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity připravili preventivně i online přenos z čtvrtečního veřejného programu. „Nechtěli jsme riskovat a čtvrteční veřejný program budeme přenášet všem zájemcům. Určitě nás čekají zajímavá vystoupení našich odborníků, zástupců zapojených společností z Česka i externích specialistů z Německa, Švýcarska či Polska. Dotkneme se různých aspektů SMART Cities i jejich pojetí u nás i v zahraničí. Připravena jsou vystoupení zaměřená na digitální inkluzi, navigaci, energetiku, e-government nebo smart urbánní plánování,“ přibližuje docent Rumpel.

Páteční program bude interní hlavně ve znamení bilancování jednotlivých zapojených subjektů a v chystání plánů na nejbližší měsíce. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Více o události zde.

Budoucnost navigací v nemocnicích? Technologická naděje i skepse české reality

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. otevřel diskusi o navigaci ve zdravotnických zařízeních. Další kulatý stůl našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) představil rozličné technické přístupy a zároveň zkušenosti zástupců nemocnic.

Akce se zúčastnili zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Jak ukázal dopolední blok, možností na využití rozličných řešení v exteriéru i interiéru neustále přibývá, což je dáno především rozšiřujícími se technologickými možnostmi. Při přípravě a modernizaci navigace v nemocnicích zpravidla prostor pro SMART řešení ale v českých podmínkách zatím příliš není. I v 21. století vítězí často statické cedule a roli chytrých zprostředkovatelů navigační informace se ujímají pracovníci recepcí, informací nebo přímo zdravotnický personál. Cestou může být komplexní řešení, které nabídne propojení moderních technologií se statickými ukazateli.

„Mělo by to být chytré řešení nejen v návaznosti třeba na smartphone. Je nutné jít od základu, zpřehlednit základní mapu, aby už ta byla sama o sobě přehledná a co možná nejjednodušší,“ naznačil například Ing. Jiří Schmidke, který vystoupil pod hlavičkou pořádajícího Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.

Přestože totiž aktualizace statických cedulí ročně zdravotnická zařízení vyjdou klidně i na desítky tisíc korun, ne vždy dokážou návštěvníkům a pacientům pomoci s orientací v nemocničních budovách i areálech. Často tak například na informačních cedulích nejsou položky seřazeny podle abecedy a lidé musejí složitě hledat požadované místo. A právě odpolední panel byl jakýmsi zrcadlem naší české reality.

Největší střet s realitou v našem zdravotnictví nastává již v samotném principu jeho fungování. Jak naznačili zástupci nemocnic, často je třeba řešit záležitosti mnohem urgentnější než navigace. Brzdou jsou pak často především finance, které na podobná SMART řešení mají správci navigačních systémů k dispozici. I tak si ale zástupci nemocnic vyzkoušeli i roli vizionářů, kteří se SMART řešením třeba i s nutnou dávkou nadsázky nebrání.

„Já bych byl pro, aby se tyhle trendy do zdravotnických zařízení zaváděly a skončily výmluvy, které nás provázejí. Zároveň ale musíme taky respektovat, že tyto inovativní způsoby navigace část lidí zkrátka využívat nebude,“ prohlásil například MUDr. Miroslav Seiner z Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Léto znovu přálo výměně SMART zkušeností. Tentokrát v Soběšovicích

Druhý ročník Letní SMART školy tentokrát opustil hranice Ostravy. Po loňské premiéře v Dolní oblasti Vítkovice účastníci a řečníci našli zázemí symbolicky letně přímo u Žermanické přehrady. Otázky, kterých se společně dotkli v prezentacích i diskuzi se znovu týkaly využití SMART nástrojů i řešení pro rozvoj měst a regionů.

tisková zpráva

Soběšovický Penzion Maják se na několik dní proměnil v Mekku SMART technologií v Moravskoslezském kraji. Setkání odborníků na technologie, design, inovace a společenské i technické problémy pod hlavičkou inovativního projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který usiluje o zintenivnění dlouhodobé mezisektorové VaV spolupráce prostřednictvím podpory vzniku a rozvíjení partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu v oblasti vlivu používání dostupných SMART technologií na kvalitu života obyvatel.

Tematicky se Letní SMART škola dotkla participativního plánování s využitím virtuálních nástrojů, SMART energetiky, chytrých čtvrtí, využití tzv. gamifikace při urbánním plánování nebo udržitelné kultivace rostlin v krajině.

Podobně jako v roce 2020 i letos nebyla nouze o zajímavá setkání a podnětnou diskuzi. Mezi hosty znovu nechyběly ani zahraniční osobnosti. Například využití virtuálních nástrojů pro plánování veřejného prostoru představil Günter Wollner z univerzity v holandském Eindhovenu, který ukázal jak velkým pomocníkem může být mobil nebo tablet se správnou aplikací. Fungování v praxi pak demonstroval účastníkům i díky videu přímo z terénu.

Velkou výzvou pro náš projekt je pak rok 2022, pro který znovu počítáme s dalším ročníkem Letní SMART školy.

Moderní navigační technologie a navigace pacienta ve zdravotnickém zařízení

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Tentokrát se ve spolupráci se společností Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.  dotkneme možností a trendů při využití navigačních technologií ve zdravotnictví.

Akce se zúčastní zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Kulatý stůl bude rozdělen do dvou samostatných panelů, přičemž v ranním panelu budou diskutovat zástupci dodavatelů a akademického sektoru, odpolední panel je určen diskuzi zástupců z řad uživatelů a zástupců zdravotnických zařízení. Součástí jednotlivých panelů bude řízená diskuze panelistů, následovaná dotazy z auditoria.

Kulatý stůl představuje unikátní příležitost dozvědět se více o konkrétních přístupech k řešení navigace a orientace pacientů a to pohledem poskytovatelů, i uživatelů těchto technologií. Můžete se těšit na prezentace týkající se all-in-one systémů, způsobů tvorby mapových podkladů, SMART využití budov v nemocnicích, ale také prezentace zaměřené na provozní problémy při orientaci pacientů ve zdravotnických zařízeních a mnohá další témata, včetně návazné diskuze.

Dopolední panel 10:30-12:30:

 • Jiří Zdražil – Vodafone Czech Republic a.s.
 • Ing. Jiří Hammer – SoPHIS a.s.
 • Mgr. Adam Štencek – CEDA Maps a.s.
 • Miroslav Seifert – České Radiokomunikace a.s.
 • RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. – Ostravská Univerzita

Odpolední panel 14:00-16:00:

 • Ing. Jiří Schmidke – Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
 • MUDr. Miroslav Seiner – Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • MUDr. Jakub Fejfar – Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • Ing. Patrik Kapias, MBA – Fakultní nemocnice Ostrava
 • Bc. Gabriela Muchová – Ostravská Univerzita

Registračního formulář naleznete na stránce: https://vzdelavani.agel.cz/navigacni-technologie

Kulatý stůl – SMART řešení elearningu

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl s tématikou „Smart řešení elearningu“, který pořádáme v rámci aktivit projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Kulatý stůl se uskuteční hybridní formou (kombinace prezenční účasti a připojení pomocí konferenčního softwaru). Rámcově jsou vymezena následující témata:

 1. Adaptivní mechanismy v prostředí LMS.
 2. Vícedruhová media ve vzdělávání prostřednictvím LMS.
 3. Metriky pro řízení průchodu vzdělávacími jednotkami.

V případě zájmu využijte registrační formulář.

https://forms.office.com/r/NYn4m95HyZ

POSVÍTILI JSME SI NA ELEKTRONICKÉ IDENTITY

Nejen v Česku se ve velkém skloňuje pojem digitalizace státní správy. Teď jsme ve spolupráci se společností AUTOCONT a.s. přinesli online setkání odborníků se zástupci samospráv a univerzit na tuto problematiku. Hlavní pozornost byla věnována elektronickým identitám, identitním branám a dalším aktuálním tématům z oblasti eGovernmentu.

Další online kulatý stůl našeho projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) přinesl zajímavou výměnu zkušeností mezi IT odborníky a zástupci samospráv i univerzit. Mezi hosty nechyběli vývojáři, specialisté na implementaci systémů pro řízení identit a zkušení manažeři. Online akce v sídle našeho partnera – společnosti AUTOCONT a.s. – nabídla tématický průřez oblastí e-Governmentu. Ta mimo jiné potvrdila, že problematikou identit uživatelů a jejich centrálním řízením se zabývají všechny typy organizací – školství, zdravotnictví, úřady apod.

„Na první podhled jednoduché téma v sobě skrývá řadu oblastí, které je nezbytné zahrnout do technického návrhu a následné realizace, jako jsou například integrace se stávajícími agendovými systémy úřadů či dalšími informačními systémy organizací. Oblast identit se dotýká většiny provozovaných IT systémů, které organizace musejí spravovat. Množství zdrojů identit – např. NIA ID, eObčanka, bankovní identity aj. – zvyšuje nároky na implementaci i z toho důvodu, aby občan mohl přistupovat ke státním agendám opravdu jednoduše a bezpečně. Díky připravovaným evropským dotacím budou mít organizace nejen ze státní správy a samosprávy v nejbližších letech možnost vybudovat kvalitní, spolehlivý a bezpečný systém pro správu identit, a tím zvýšit kvalitu a bezpečnost komunikace směrem k občanovi,“ říká za společnost AUTOCONT a.s. Jan Hanzl.

Ožehavá otázka kyberbezpečnosti

I díky uvolnění epidemiologických opatření mohl být přímo v konferenčním sále „desítka“ také hlavní garant projektu a vedoucí katedry sociální geografie Přírodovědecké Fakulty Ostravské univerzity docent Petr Rumpel. „Příspěvky účastníků akcentovaly zejména problematiku dalšího nezbytného rozvoje e-governmentu v českých krajích a obcích, což jistě přinese úspory času a energie občanům. Avšak významný a varovný byl poslední příspěvek Luďka Mandoka odborníka Autocontu na kyberbezpečnost, který varoval před přehnaným optimismem souvisejícím s možnostmi rozvoje chytrých informačních a komunikačních technologií v kontextu sílící kyberkriminality. Otázky bezpečného užívání ICT ve všech sférách našeho života a v podnikání budou stále více předmětem odborných studií a hledání praktických odpovědí na sílicí kyberkriminalitu,“ doplňuje svůj pohled na problematiku docent Rumpel. Všichni zájemci najdou záznam celé akce na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Na konec července chystáme ve spolupráci se společností BeePartner, a.s. pro všechny zájemce v pořadí druhou Letní SMART školu. Už brzy Vám nabídneme podrobnosti programu.

Using SMART technology for support of creative seniors’ activities

Theme: Using SMART technology for support of creative seniors’ activities

Content:

 1. General information about seniors’ education in Portugal
 2. Institutions responsible for seniors’ education
 3. Using SMART technology in seniors’ education
 4. Using SMART technology for improvement of the seniors’ life
 5. SMART technology as a tool for creative activities of seniors

Duration: 1 – 2 hours of training

Form: On-line activity

Experts: Dulce Mota, Vera Ribeiro (Portugal) – experts in the area of active aging and using SMART technologies by seniors’ population.

Listeners: cca 10 people from the Czech Republic, providers of seniors’ education concerning SMART technology

Date: 15th June 2021

NAŠI ODBORNÍCI POMÁHAJÍ KARVINÉ OBJEVIT MOŽNÉ CESTY PROMĚNY MĚSTA

Město Karviná řeší svou budoucnost. Inspiraci pro transformaci z hornického průmyslového města na město inovací přitom hledá i v zahraničí. Na nedávném virtuálním kulatém stolu, který se uskutečnil i díky našemu projektu diskutovali zástupci města Karviné s odborníky možné využití zkušeností z německého města Bottrop.

S končící těžbou na Karvinsku mnohá větší města řeší otázku vlastní transformace. Region, který vyrostl na těžbě uhlí a těžkém průmyslu, tak chtě nechtě, musí hledat další směřování a hledat inspiraci pro budoucí rozvoj. Proto se nedávno i díky našemu projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 uskutečnil virtuální kulatý stůl, který řešil možné využití zkušeností konceptu „živé laboratoře“ německého města Bottrop pro potřeby města Karviné.

„Věřím, že podobná jednání nám pomohou získat užitečné informace pro správné směřování transformace našeho města i celého Karvinska. Příklady dobré praxe celý proces urychlí a pomohou nám se vyhnout uvíznutím ve slepých uličkách, která si s ohledem na urychlený konec těžby uhlí nemůžeme dovolit. Je však jasné, že se jakýkoliv plán transformace neobejde bez značných finančních prostředků, ať už státních nebo evropských,“ dodává náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk z ČSSD.

Město Bottrop v Severním Porýní–Vestfálsku je modelovým příkladem úspěšné transformace z města uhlí a oceli na město inovací. Hlavní plán obnovy Bottropu se zaměřuje na energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie v komerčních i rezidenčních oblastech, opatření pro mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobení městského prostoru pro zvýšení kvality života jeho občanů. Účastníci se seznámili s úspěšně transformovaným městem a nabízenými podmínkami pro život. Zároveň jim virtuální kulatý stůl měl zodpovědět základní otázky spjaté s celým procesem tranzice. Mimo jiné se tak řešila míra zapojení tamních občanů, role místní samosprávy a podnikatelů.

„Spolupráci měst v našem regionu s městy v Německu a jiných zemích, které již transformací od těžby uhlí prošly a ubírají se cestou udržitelného socioekonomického rozvoje, považuji za velice významnou. Přenos zkušeností a poznatků v oblasti úspěšné energetické tranzice může být jednak inspirativní a ukázat cestu po které jít, jednak může proces transformace významně urychlit. Zásadním předpokladem úspěchu je ochota a schopnost se učit od jiných,“ komentuje přínos hlavní garant našeho projektu docent Petr Rumpel z Přírodověděcké fakulty Ostravské univerzity.

Tento Virtuální kulatý stůl uspořádalo Město Karviná ve spolupráci s firmou BeeParter a.s., Fraunhofer Institut, Ostravskou univerzitou a SOBIC, z.ú. V dalších měsících v rámci našeho projektu chystáme další kulaté stoly. Jeden z nich bude řešit například otázky spjaté s identitami v rámci e-governmentu.

Inspirace z transformace

Virtuální kulatý stůl, jehož tématem je možné využití zkušeností z konceptu „živé laboratoře“ německého města Bottrop pro potřeby města Karviné. Město Bottrop v Severním Porýní–Vestfálsku je modelovým příkladem úspěšné transformace z města uhlí a oceli na město inovací. Hlavní plán obnovy Bottropu se zaměřuje na energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie v komerčních i rezidenčních oblastech, opatření pro mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobení městského prostoru pro zvýšení kvality života jeho občanů.

V rámci našeho projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 se účastníci seznámí s úspěšně transformovaným městem a nabízenými podmínkami pro život. Zároveň jim virtuální kulatý stůl zodpoví základní otázky spjaté s celým procesem. Mimo jiné se tak bude řešit zapojení tamních občanů nebo role místní samosprávy a podnikatelů.

Virtuální kulatý stůl pořádá Město Karviná ve spolupráci s firmou BeeParter a.s., Fraunhofer Institut, Ostravskou univerzitou a SOBIC, z.ú.