Vynálezce PARO robota zavítal do Ostravy

Japonský vynálezce terapeutického robota PARO Takanori Shibata navštívil Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity. Pomocník, kterého pracovnice fakulty i díky našemu projektu využívají při výzkumu by v budoucnu mohl dělat společnost nejen seniorům, ale třeba i osamělým astronautům ve vesmíru.

Profesor Takanori Shibata z japonského National Institute of Advanced Industrial Science and Technology začal na vývoji terapeutického tuleně PARO robota pracovat v roce 1993. Již o několik let později se PARO začal poprvé využívat v nemocnicích a domovech pro seniory, nejdříve v Japonsku a později v celém světě.

PARO robota využívají pracovnice Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) pro svůj výzkum od roku 2022. Tehdy to byla jedna z pomůcek, která byla pořízena i díky našemu projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452).

„Zjišťujeme míru přijetí tohoto robota u české populace. Reakce jsou různé, od velmi přívětivých po méně přívětivé… Ale už teď je jasné, že si PARO oblibu u některých seniorů našel. Proto tvoříme plán návazného zkoumání, jehož cílem bude sledovat vliv dlouhodobějšího působení PARO robota na život seniorů v ostravských domovech pro seniory,“ popisuje doktorka Ivana Bražinová z FSS OU poznatky přímo z praxe a přibližuje plány na další výzkum. „To, co jsme doposud jen četli v zahraničních odborných článcích, dnes vidíme přímo v praxi, kdy navštěvujeme domovy pro seniory v Ostravě a představujeme jejich klientům tohoto robota. Sledujeme reakce seniorů, ale i pracovníků na tuto inovaci,“ dodává.

Právě výsledky svého výzkumu prezentovaly doktorka Ivana Bražinová a profesorka Soňa Kalenda 9. června na FSS OU přímo s vynálezcem PARO robota Takanorim Shibatou. Zahraniční host z Japonska byl nadšený z využívání robota nejen na akademické půdě, ale i v domovech pro seniory v České republice. „Původní význam slova PARO vychází ze zkratky personal robot, ale v japonštině ‘pa-sonal robotto’. V současné době je využíváno na 7 500 PARO ve více než 30 zemích světa, z toho 3 500 PARO je využíváno v Japonsku,“ uvedl Takanori Shibata.

Robotické tulení mládě je na FSS OU využíváno ve výzkumu, ale i při výuce. Je dokonce možné, že v budoucnu bude některý z PARO robotů dělat společnost astronautům ve vesmíru.

SMART REGION TOUR znovu na Ostravské!

„Smart region tour“ se po roce znovu vrací na Ostravskou univerzitu. Nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú se i letos spojila s týmem našeho projektu.

Ostravská univerzita bude znovu hostit tour zasvěcenou chytrým technologiím. Nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú připravila ve spolupráci s naším projektem Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“, další ze série setkání s odborníky na chytrá řešení.

V rámci prezentací vystoupí zástupci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje docent Petr Rumpel a doktor Ondřej Slach, kteří představí projekt naší Ostravké univerzity; zástupkyně SMART CITY INNOVATIONS INSTITUT Mgr. Denisa Přichystalová s příspěvkem o sdílení dobré smart praxe; zástupkyně Moravskoslezského kraje inženýrka Kateřina Krpelíková s příspěvkem o smart aktivitách hejtmanství; zástupkyně Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Tereza Popková s příspěvkem o telemedicíně; zakladatel aplikace Záchranka Ing. Filip Maliňák.

Workshopy pak nabídnou vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu či společností ČEZ ENERGO a Clean Energy Fund Sicav a.s.

Naše experimentální ověření

V této sekci najdete případové studie, které vznikly v rámci projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452)Ten získal podporu českého ministerstva školství a dosáhl na prostředky z Evropské unie.

Ostravský Kulturní dům K-TRIO zažil maraton ve znamení SMART řešení!

Máme za sebou závěrečnou konferenci našeho projektu. Do ostravského Kulturního domu K-TRIO se nám 20. a 21. října podařilo přilákat zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Moravskoslezského kraje, měst, odborných organizací i specialisty zaměřené na SMART řešení.

Tisková zpráva 27. 10. 2022

Náš projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořený z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ jde pomalu do finále. Zhruba čtyři roky propojujeme výzkumný a veřejný sektor s firmami a řešíme s nimi společně inovativní přístupy k rozvoji obcí a regionů. Spolu s partnery ze společnosti BeePartner a.s. jsme do popředí postavili SMART technologie, které můžou pomáhat v urbánním plánování, udržitelné energetice, mobilitě, zdravotnictví, sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech. Závěrečná konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října nabídla ohlédnutí za dosavadní prací.

„Projekt nám významně pomohl k rozvoji vztahů mezi různými pracovišti naší univerzity, které dosud nebyly až tak intenzivní, a zároveň přispěl k vytvoření platformy, jež nabídla propojení s firmami a veřejným sektorem, jakou u nás v takto rozsáhlé míře zatím nepamatujeme. Věřím, že naše konference nabídla další propojení subjektů z různých sektorů – ať už stávajících nebo naprostých nováčků. I v návaznosti na mnohdy vzrušené diskuze nad některými tématy s přesahem si jsem zároveň jistý, že se nám povedlo připravit program plný podnětů, které bude možné do budoucna dále rozvíjet nebo využít. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tom, aby konference proběhla hladce, všem vystupujícím i našim partnerům v čele se společností CTP,“ říká hlavní garant projektu a vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docent Petr Rumpel.

Závěrečná konference z pohledu našeho projektu nabídla prezentace výsledků našich výzkumů, bilancování i podnětná vystoupení odborníků z praxe lokálního a regionálního rozvoje.

„Cenné a inspirativní pro nás bezesporu mohou být zkušenosti ze Švýcarska v oblasti udržitelného rozvoje nebo poznatky z Německa v oblasti transformace uhelných regionů, které se díky inovativním řešením proměnily a dokázaly změnit ekonomickou a sociální strukturu. I když může být kontext odlišný, dílčí zkušenosti jsou podle mě využitelné i u nás a z velké části je můžeme replikovat. Krom toho ale věřím, že se nám podařilo rozvinut další kontakty, které využijeme v rámci navazujícího projektu REFRESH,“ dodává Rumpel.

Prezentace vystupujících najdete zde.

Po závěrečné konferenci je teď před zástupci našeho projektu a partnerskými organizacemi i společnostmi spousta práce na výstupech, které poté budou volně dostupné všem zájemcům.

Náš projekt jde do finále!

Ostravský Kulturní dům K-TRIO bude ve dnech 20. a 21. října hostit závěrečnou konferenci našeho projektu „Chytré technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, který napomohl propojení výzkumného sektoru s veřejným a firmami v oblasti inovativních přístupů k rozvoji obcí a regionů, zejména pak prostřednictvím využívání SMART technologií.  Kromě výsledků čtyřleté práce nabídne konference vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se specializují na využití SMART technologií v urbánním plánování, udržitelné energetice a mobilitě,  zdravotnictví a sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech.

Tisková zpráva 14. 10. 2022

Před čtyřmi lety vznikl i díky podpoře Evropské unie a českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy unikátní pokus o mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) teď jde do finále. Závěrečná konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV ve dnech 20. a 21. října představí v ostravském Kulturním domě K-TRIO výsledky projektu a nabídne vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se zabývají využitím SMART technologií v urbánním plánování, udržitelné energetice a mobilitě, zdravotnictví, sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech.

„Chceme se pochlubit mnohými zajímavými závěry a zároveň bychom byli rádi, aby naše konference byla platformou k propojení poznatků a zkušeností odborníků z různých oblastí a také navazování a prohlubování kontaktů. Věřím, že nabídneme inspiraci k novým aktivitám a pozitivním změnám v našich městech, a také vyvoláme diskuzi o aktuálních problémech rozvoje mezi přednášejícími i hosty. Zajímavá bezesporu budou vystoupení zahraničních hostů, kteří nám nabídnou třeba pohled na chytrá města ve Švýcarsku nebo přístupy k transformaci pouhelných regionů v Německu,“ říká hlavní garant projektu docent Petr Rumpel z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

VĚŘÍM, ŽE NABÍDNEME INSPIRACI K NOVÝM AKTIVITÁM A POZITIVNÍM ZMĚNÁM V NAŠICH MĚSTECH, A TAKÉ VYVOLÁME DISKUZI O AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH ROZVOJE MEZI PŘEDNÁŠEJÍCÍMI I HOSTY

Petr Rumpel

Kromě odborných vystoupení je součástí programu také komentovaná prohlídka unikátní Jubilejní kolonie nebo neformální setkání s networkingem. Zájemci o detaily programu a registraci najdou podrobnosti na webu našeho projektu.

Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky a pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury. Krom toho naši konferenci podpořila také společnost CTP.

Aplikace vzniklá díky našemu projektů ulehčí řidičům hledání parkování

Závěrečné práce nemusejí zůstat jen založené v knihovnách. Naposledy to potvrzuje bakalářská práce mladého informatika Dominika Sliwky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU), která vznikla i díky našemu projektu. Jeho aplikace pro smartphony „Parkování ve městě“ pomáhá řidičům v reálném čase najít místo pro jejich auto.

Tisková zpráva 12. 9. 2022

Studenti katedry informatiky a počítačů (KIP) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pravidelně řeší ve svých závěrečných pracích úkoly, které mají přesah do reálného života. Vybírají si z nabídky firem, pro které vymýšlejí různorodá řešení nebo třeba vytvářejí aplikace, jež mohou pomáhat každému z nás. Teď třeba student specializace Softwarové systémy Dominik Sliwka pomůže řidičům.

„Téma práce jsem připravila v návaznosti na projekt ‚SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech‘ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Jeho hlavním úkolem bylo usnadnit řidičům orientaci při hledání parkovacích míst. Mohl tak využít znalosti absolvovaných předmětů a zároveň si naplno vyzkoušel nuance komunikace s aplikační sférou, které jistě využije po studiích,“ říká vedoucí bakalářské práce doktorka Zdeňka Telnarová.

Data přímo od zdroje

Aplikace ostravského studenta umí v reálném čase sbírat data vybraných veřejných (většinou placených) parkovišť a řidič tak na displeji telefonu s operačním systémem Android přehledně vidí, kde je možné zaparkovat. Díky propojení s mapovými podklady se pak může řidič nechat navigovat přímo k volnému parkovacímu místu.

„Data, s nimiž aplikace pracuje, jsem získal od Geografického systému města Ostravy (GISMO) a jmenovitě od pana inženýra Zdeňka Procnera, se kterým jsem mohl konzultovat své vize i funkce aplikace. I v návaznosti na konzultace jsem pak při vývoji upravoval některé prvky aplikace,“ popisuje autor aplikace a student KIP PřF OU Dominik Sliwka.

Vše bez jakékoliv registrace

V současnosti aplikace může pomoci řidičům najít informace o parkování na vybraných místech v Ostravě a Brně. Kromě toho pracuje i s daty z Frýdku-Místku, kde si však řidič může zobrazit pouze data o maximální kapacitě parkovišť, bez aktualizace v reálném čase. Oproti jiným aplikacím má apka Parkování ve městě hned několik výhod.

„Výhodou aplikace je, že si uživatel pro její plnohodnotné využití nemusí zřizovat uživatelský účet a obejde se bez emailu i hesla. Aplikace je tak okamžitě přístupná hned po nainstalování. Na základě nastavení systémového jazyka u mobilního telefonu je navíc plně k dispozici nejen českým uživatelům, ale i těm zahraničním. Přizpůsobí se jazykům uživatelů ze sousedních zemí jako Polsko, Slovensko, Německo a v případě jiného jazyka se automaticky přepne do angličtiny,“připojuje Sliwka.

Ve hře jsou další platformy

Ve vývoji aplikace chce student PřF OU dál pokračovat. Počítá mimo jiné i s se spuštěním webové platformy, která by umožnila získat potřebné informace o parkování i těm lidem, kteří si nechtějí do svého telefonu nainstalovat aplikaci. Kromě toho je ve hře i vznik rozšíření pro zařízení s operačním systémem iOS.

VIRTUÁLNÍ REALITA MŮŽE PŘIBLÍŽIT ŽIVOT LIDÍ S DEMENCÍ

Studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) se podívali na svět očima lidí s demencí. Díky našemu projektu se zúčastnili speciálního semináře, který jim pomocí virtuální reality přiblížil jejich prožitky.

Studenti sociální práce na Ostravské univerzitě dostali prostřednictvím virtuální reality možnost poznat život osoby s demencí. I díky spolupráci FSS OU s Asociací poskytovatelů sociálních služeb se v rámci předmětu „Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory“ zúčastnili semináře „Demence v obrazech: moderní technologie a jejich využití“. V rámci našeho mezioborového projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ tým FSS OU řeší otázku kvality vzdělávání a praxe sociální práce se seniory prostřednictvím vybraných SMART technologií a využívá k tomu „zážitkovou“ formu výuky. Studenti tak poznali, jaké to je být v těle osoby s demencí a zjistili, jak lze takové osobě pomoci žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí.

„S využitím technologie virtuální reality naši studenti poznali svět očima člověka s demencí. Cílem semináře bylo studentům předat zážitkovou formou informace o této nemoci. Prostřednictvím virtuální reality lze lépe porozumět prožitkům člověka s demencí a zároveň zamyslet se nad možnostmi řešení situace takového člověka. Po zážitku prostřednictvím virtuální reality měli studenti za úkol navrhovat a hledat inovativní formy pomoci pro osoby nemocné, ale i pro osoby, nebo instituce, které těmto osobám zajišťují pomoc.“  uvedla členka projektu Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.

Naplno tak otestovali unikátní aplikaci, která byla vyvinuta v centru Dementia Australia TM v Austrálii. Obsah práce se studenty na FSS OU popsala lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová: „Studenti se zamýšleli nad možnostmi adaptace člověka s touto nemocí, tak aby obnovili jeho dovednosti pro běžný život. Uvažovali nad podmínkami prostředí, ve kterém nemocný člověk žije, nebo se zamýšleli nad možnostmi smysluplného zapojení se do života.“

O demenci se hovoří jako o „tiché epidemii“ 21. století. Demence ovlivňuje myšlení, komunikaci, paměť, chování a schopnost vykonávat každodenní aktivity. Počet lidí s tímto onemocněním dlouhodobě roste. V současnosti se podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti potýká s demencí celkem 159 255 lidí. Odhaduje se, že počet lidí s demencí by mohl být mnohem vyšší. Ne všichni totiž v případě problémů vyhledají odbornou péči. Riziko demence stoupá s věkem, ale nepatří k normálnímu stárnutí. U osob nad 65 let se objevuje demence u jednoho člověka z deseti, u osob nad 85 let tento poměr narůstá na tři z deseti. Nicméně demence může potkat i třicátníky, čtyřicátníky a padesátníky.  „Důležitá je prevence – zejména pravidelný a přiměřený pohyb, vyvážená strava a činnosti, které „trénují“ mozek. Příčiny vzniku nemoci nejsou známy, ale mezi významné faktory vědci řadí kromě vyššího věku a dědičnosti právě nezdravý životní styl.“ doplnila lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová.

V průběhu celodenního semináře studenti poznali reálný život lidí s tímto onemocněním, dozvěděli se spoustu nových informací o průběhu onemocnění, ale taky to, jak lze nabízet pomoc. „Tohle mi pomohlo dozvědět se nové informace ale třeba i to, jak s tím člověkem jednat. Protože někdy nevíte, co těm lidem máte říct…“ uvedla jedna ze studentek.

Zážitková forma výuky a práce se zkušeností je v procesu vzdělávání významná. Studenti zažili na začátku tohoto předmětu, jaké to je být v těle starší osoby. Díky projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ byl do výuky zakoupentzv. gerontooblek,prostřednictvím kterého se studenti dostali do situací, které zažívají senioři běžně. Studenti si například zkusili, jaké to je napít se nebo napsat vzkaz s třesem v rukou, nebo vyjít schody s bolavými koleny. „… mě by třeba nenapadlo, že ten třes rukou způsobí to, že člověk se není schopen podepsat. Když vidím, že se někomu třepe ruka, tak by mě nenapadlo, že to může být až tak omezující v tom praktickém životě.“ popsala zkušenost jedna ze studentek.  

Zvyšování kvality městského prostředí

Další ze série kulatých stolů, které připravujeme v rámci našeho projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452. Tentokrát bude hlavní pozornost věnování kvalitě městského prostředí.

Připraveny jsou hned dva bloky:

Blok A se bude věnovat problematice opětovného využití prázdných prostor ve městě. S pomocí metody “multi-criteria decision analysis” (MCDA) byl vyvinut nástroj, který na základě prostorových faktorů stanovuje vhodnost různých politik pro konkrétní prázdné prostory. Účastníkům budou mimo jiné představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byly nastaveny váhy jednotlivých faktorů MCDA, a výstup v podobě indexů vhodnosti u konkrétních prázdných prostor v Ostravě. 

Blok B je zaměřen na kvality městského prostředí pro potřeby chodců, které budou zhodnoceny pomocí námi vyvinutého nástroje Smart urban audit (dále jen SUA). SUA umožňuje tvůrcům politik identifikovat a upřednostňovat projekty a investice směřující k vyšší míře walkability a kvality veřejného prostoru. V rámci diskuse budou mj. představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byl nastaveny váhy jednotlivých indikátorů SUA.

PROGRAM

8:30–9:00 ​Registrace​

9:00–11:00 ​Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 1.

11:00–11:30 ​Pauza, občerstvení

11:30–13:30​ Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 2.

13:30–14:00​ Pauza, občerstvení

14:00–15:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 1.

15:30–16:00​ Pauza, občerstvení

16:00–17:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 2.

17:30 Závěr programu

Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV

Závěrečná konference projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Ve dnech 20. a 21. října nabídne v ostravském Kulturním domu K-TRIO vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se specializují na využití SMART technologií v energetice, dopravě, zdravotnictví, vzdělávání, veřejné správě, urbánním plánování aj. 

Na naši závěrečnou konferenci se nám podařilo přilákat významné představitele institucí, územních celků i odborníky z praxe z Česka i zahraničí. Naším hlavním cílem je nabídnout všem zájemcům platformu, v jejímž rámci budou moci sdílet své zkušenosti, poznatky i myšlenky a na příkladech z praxe ukázat, jak moc mohou inovativní řešení pomáhat s rozvojem obcím, městům i regionům. Celá akce se uskuteční pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky a pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury. 

Oba konferenční dny tentokrát proběhnou v prostorách ostravského Kulturního domu K-TRIO. Přesný program najdete výše.

Konference se zúčastní zástupci těchto institucí a organizací:

České vysoké učení technické v Praze

Fraunhofer IMW, Leipzig

Ministerstvo pro místní rozvoj

Moravskoslezský kraj

Evropský hospodářský a sociální výbor EU

Jagiellonian University

Město Brno

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Smart City Innovations Institut Brno

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Univerzita Palackého Olomouc

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) Winterthur

Co na Vás čeká?

První den se můžete těšit na plenární přednášky, 

prohlídku unikátní Jubilejní kolonie 

nebo na networking v rámci neformálního večerního setkání.

Druhý den pak bude ve znamení odborných přednášek 

v celkem čtyřech základních sekcích:

SMART ENERGETIKA, 

SMART UDRŽITELNÁ MOBILITA,

SMART PLÁNOVÁNÍ 

SMART TECHNOLOGIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍPrezentovali jsme se na EXPU v Dubaji

Náš projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se představil na EXPO 2020 v Dubaji.

Zástupci našeho projektu se na konci března vydali do Dubaje. V rámci světové výstavy EXPO se zapojili do konferece „Smart technologies in Health, Social and Spa Care“, kde prezentovali tématicky relevantní výsledky dosavadních výzkumů našeho projektu – to vše za moderace našeho hlavního garanta docenta Petra Rumpela a účasti velvyslance České republiky v Spojených arabských emirátech inženýra Jiřího Slavíka nebo generálního komisaře EXPO 2020 Jiřího Františka Potužníka.Ve dnech 26. až 30. března navíc byl v Českém pavilonu k vidění poster s informacemi o projektu.

„Kromě aktivní účasti na na konferenci jsme navíc kromě Českého pavilonu navštívili také další pavilony světové výstavy EXPO 2020. Mohli jsme tak obdivovat například Pavilon Sustainability, Mobility nebo národních pavilonů s různými vychytávkami, které třeba pomáhají zvyšovat kvalitu života lidí,“ uzavírá docent Petr Rumpel.