Zvyšování kvality městského prostředí

18. 5. 2022

08:30–17:30

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Slezská Ostrava, L439

Další ze série kulatých stolů, které připravujeme v rámci našeho projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452. Tentokrát bude hlavní pozornost věnování kvalitě městského prostředí.

Připraveny jsou hned dva bloky:

Blok A se bude věnovat problematice opětovného využití prázdných prostor ve městě. S pomocí metody “multi-criteria decision analysis” (MCDA) byl vyvinut nástroj, který na základě prostorových faktorů stanovuje vhodnost různých politik pro konkrétní prázdné prostory. Účastníkům budou mimo jiné představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byly nastaveny váhy jednotlivých faktorů MCDA, a výstup v podobě indexů vhodnosti u konkrétních prázdných prostor v Ostravě. 

Blok B je zaměřen na kvality městského prostředí pro potřeby chodců, které budou zhodnoceny pomocí námi vyvinutého nástroje Smart urban audit (dále jen SUA). SUA umožňuje tvůrcům politik identifikovat a upřednostňovat projekty a investice směřující k vyšší míře walkability a kvality veřejného prostoru. V rámci diskuse budou mj. představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byl nastaveny váhy jednotlivých indikátorů SUA.

PROGRAM

8:30–9:00 ​Registrace​

9:00–11:00 ​Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 1.

11:00–11:30 ​Pauza, občerstvení

11:30–13:30​ Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 2.

13:30–14:00​ Pauza, občerstvení

14:00–15:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 1.

15:30–16:00​ Pauza, občerstvení

16:00–17:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 2.

17:30 Závěr programuŘečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...