Kulatý stůl: Zkušenosti se vzděláváním seniorů ve SMART technologiích – aktivní přístup seniorů

Další ze série kulatých stolů, které řeší digitální inkluzi seniorů. Tentokrát půjde hlavně o diskuzi, týkající se dalšího postupu pro vzdělávání seniorů a přípravy budoucích lektorů. Součástí programu budou i první zkušenosti seniorů s lektorováním kurzů a výpomocí v rámci sociálních služeb. Kulatý stůl bude rovněž věnován alternativním formám vzdělávání, které jsou zvláště aktuální v souvislosti s koronavirovou epidemií, ale nejen s ní. Kromě řešitelů projektu a samotných seniorů, by se měli kulatého stolu účastnit také zástupci Magistrátu a městských částí, jejichž aktivní přístup je klíčový.

Prosíme o potvrzení účasti do 15. 10. 2020 paní Lence Herokové, emailem: lenka.herokova@osu.cz nebo tel. 553 46 2115. V případě jakékoliv změny vás budeme emailem obratem informovat.

MOŽNOST ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENA V NÁVAZNOSTI NA PLATNÁ AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ.

Máme za sebou první letní SMARTX školu

Ostravské pracoviště partnerské společnosti BeePartner a.s. hostilo letní SMARTX školu. Ta nabídla živé debaty, výměnu zkušeností z oblasti smart technologií nebo kreativní kulaté stoly, na kterých účastníci řešili například využití budovy někdejší Výklopny v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Setkání specialistů z řady institucí i firem v rámci projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) bylo v režii společnosti BeePartner, a.s. a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Tématicky se odborníci od 27. 7. do 30. 7. 2020 dotkli oblasti energetiky v době zelené transformace v Evropě ale i role člověka v měnící se společnosti v kontextu chytrých technologií.

Díky setkání odborníků z praxe a špičkových teoretiků z jednotlivých oblastí probíhaly nejen živé debaty, ale došlo k navázání partnerství i spolupráce na připravovaných projektech. Např. středeční program se nesl v duchu tématu decentralizace energetiky a přinesl účastníkům kromě osvěty v daném tématu také inspiraci v podobě konkrétních projektů výzkumníků UCEEB a CENET. V rámci odpoledního programu pak došlo k diskusi a modelování potenciálních rozvojových projektů využití chytrých technologií v energetice a bydlení v rámci městské laboratoře v Karviné.

„Na setkání se potvrdilo, že se máme čím vzájemně obohatit. Pohledy a přístupy lidí z univerzitního a privátního sektoru jsou mnohdy rozdílné, ale právě v tom lze najít velkou hodnotu. Ve vzájemné inspiraci, ve společném tvoření. Jsem rád, že se setkání v rámci letní školy podařilo, že jsme se mohli díky zlepšené situaci s šířením COVIDu-19 setkat osobně a navázat nová partnerství,“ říká ředitel společnosti BeePartner, a.s. Ing. David Sventek, MBA.

Spolu s kolegy navíc nevylučuje další pokračování tohoto formátu akce, neformálně označované jako Letní škola. V budoucnu by tak mohlo jít o pravidelnou platformu nejen pro další vzdělávání, ale zejména pro setkávání partnerů potřebných pro přípravu inovativních projektů v rámci rozvoje strukturálně postižených regionů.

Společnost BeePartner, a.s. dál pokračuje v rozpracování experimentálních ověření, které se primárně věnují problematice z oblasti využívání vodíku, nakládání s CO2, či zvýšení efektivity a resilience kulturní infrastruktury díky smart muzeím. Právě prohlídkou připravovaného sídla nového muzea v Dolní oblasti Vítkovice se program letní SMARTX školy uzavřel.

Vybraní ostravští senioři pomůžou vrstevníkům s nástrahami SMART technologií

Výzkumný tým Ostravské univerzity (OU) vyškolí seniorské lektory pro speciální kurzy. V budoucnu pomůžou zvyšovat digitální gramotnost seniorů napříč Ostravou. Elektronicky zatím vědci oslovili 45 seniorů, kteří mají za sebou kurzy SMART technologií. 

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity při kulatém stolu

Zástupci katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU v minulosti nabídli kurzy SMART technologií zhruba stovce seniorů. Zhruba čtvrtina z nich do budoucna zvažuje svou lektorskou roli v dalším běhu kurzů, pro které spojili síly výzkumníci z Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií OU. Výzkumníci tak chtějí naplno otestovat možnosti e-learningových programů, které připravili v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). I díky podpoře Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) a přízni zástupců městských částí teď budou zkoumat další možnosti digitální inkluze. 

Výzkumníci se chtějí zaměřit především na přípravu seniorských lektorů, kteří by od příštího roku mohli v ostravských městských částech působit jako dobrovolníci a učit uživatele sociálních služeb práci s tabletem i základy internetu.

„Bohužel jsme kvůli pandemii koronaviru úplně nemohli dokončit vyhodnocení prvního běhu kurzů Základy SMART technologií. Počítáme s tím, že vše dotáhneme na podzim a zároveň naplno spustíme druhý běh pro lektory. Oslovili jsme zatím 45 seniorů, kteří se v době omezení zapojili do našich online kurzů,“ vysvětluje za výzkumný tým Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

I v návaznosti na platná opatření musela s kolegy přehodnotit některé plány. Setkání se seniory tak zatím výzkumníci odsunuli na podzim.

„Zatím je na univerzitní půdě povoleno pořádat akce pro maximálně 15 lidí. Doufáme, že nejpozději v září by se mohlo uskutečnit úvodní setkání, kde bychom dořešili podobu spolupráce se seniory, strukturu a obsah individuálních školících aktivit, finanční náklady a zanalyzovali možná rizika pro další běh kurzů. Koneckonců koronavirová pandemie ukázala důležitost SMART technologií ve vzdělávání,“ dodává Telnarová.

Pokud tak nedojde k dalším komplikacím, měli by v budoucnu na půdě města Ostravy zajišťovat seniorské kurzy právě vyškolení lektoři z řad seniorů.

Hlavním řešitelem projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Kromě zástupců Ostravské univerzity na projektu spolupracuje dalších 8 subjektů – Slezská univerzita, BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

Připomínka naší první SMART konference

Pokud se chcete mírně vrátit v čase, připomenout si závěr listopadu v ostravském BrickHouse a na Přírodovědecké fakultě, pak máte jedinečnou příležitost. Celý projekt SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), aktuální situaci v Moravskoslezském kraji, trendy i plány přiblížili ve vysílání televize POLAR hlavní garant doc. RNDr. PETR RUMPEL, Ph.D. a ředitel strategie společnosti BeePartner Ing. DANIEL KONCZYNA. Více zde.

Přednáška – věznění, svoboda a technologie

Přednáška klinické psycholožky Dr. Daniely Kantorové působící na Wright Institute v Berkeley v USA se uskuteční v rámci projektu „Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“.

Přednáška, kterou připravila Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Spojené státy americké dnes vězní více než dva milióny lidí, převážně afroamerického a hispánského původu. Mnozí tento systém hromadného věznění chápou jako další fázi rasového útlaku, navazující na segregaci a otrokářství. Vývoj neurověd, z nichž vychází nové technologie dohledu a kontroly občanů, přináší mnoho otázek, zda se nejedná o další modernizovanou podobu útlaku navazující a podporující ty předchozí. Přednáška se bude zabývat otázkami, zda nové technologie v sobě mají zabudované rasové předsudky, jakým způsobem by mohly ještě dále rozšířit hromadné věznění v USA, a co to všechno znamená pro všechny, kteří usilují o reformy i radikální změnu vězeňského systému v USA.

MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Daniela Kantorová získala doktorát v klinické psychologii na Wright Institute v Berkeley, kde v současnosti také pracuje a řídí program klinické praxe „Contra Costa High Schools“, kde se doktorandi učí poskytovat psychoterapii zaměřenou na psychologické trauma studentům středních škol. Dr. Kantorová také působí jako konzultantka a supervizorka pro „Wright Institute Sanctuary Project“, který školí doktorandy k přípravě psychologických posudků doplňujících žádosti o azyl. Dr. Kantorová učí kurzy o psychologickém traumatu, psychobiologii, a advokacii ve vězeňském systému. K jejím zájmům patří komunitní organizování proti rasismu, a budování spolupráce mezi pracovníky z oblasti duševního zdraví a aktivistickými organizacemi. Dr. Kantorová byla zvolená prezidentkou organizace „Psychologists for Social Responsibility“ pro rok 2020, a je členkou řídícího výboru organizace „Anti Police-Terror Project“. Ve volném čase ráda píše poezii a věnuje se fotografii.

Máme za sebou naši první SMART konferenci!

Ostrava zažila SMART maraton. Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů, kterou společně připravila katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ostravské Přírodovědecké fakulty a společnost BeePartner, nabídla vystoupení odborníků na chytré technologie i pohled na jejich využití v praxi.

Dvoudenní konference přivábila do Ostravy 26. a 27. listopadu zástupce měst, krajů, ministerstev, odborných organizací i specialistů na SMART technologie z celého Česka i zahraničí. Uskutečnila se v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Kromě prezentací aktuálních trendů v oblasti SMART, diskuzních bloků i představení konkrétních SMART řešení na účastníky čekala také prohlídka Dolní oblasti Vítkovice nebo networkingový večer. Kromě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konání konference podpořil také Moravskoslezský kraj – a to dotací 70 tisíc korun.

Vše proběhlo přesně podle našich představ a soudě dle ohlasů účastníků se nám podařilo uspořádat konferenci, která se odborností i úrovní vyrovnala podobným akcím v Brně i v Praze,“ říká hlavní garant projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

První den konference se uskutečnil v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice, druhý pak proběhl na Přírodovědecké fakultě OU. Program byl zaměřen jak na trendy a vize v zavádění SMART řešení, tak na představení jejich praktických dopadů na život obyvatel – a to nejen v oblasti veřejné správy ale i v tematických okruzích building performance, čistá mobilita, telemedicína nebo digitální inkluze. Ze setkání s vystupujícími z českých i zahraničních měst, obcí, regionálních organizací i institucí mohou do budoucna těžit všichni partneři projektu – výzkumníci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě; BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s. Pro všechny tak šlo o výjimečnou příležitost k ověření aktuální situace.

„Chci hlavně poděkovat za partnerství, protože tady se ukazuje, že když se partneři dlouhodobě propojují, tak to přináší podobné efekty jako na konferenci. Jsem rád i za zahraniční hosty. Přinášejí globální rozměr, který bychom si měli v Ostravě velmi považovat. Pestrost prezentací i inspirativnost mnohých představených nápadů je přenositelná, na což sázíme. I podle toho, co tu bylo k vidění, si myslím, že koncepce SMART cities postupně směřuje zpátky k lidem. Tedy od technologií k přemýšlení o řešeních blízkých přírodě a lidem. A to by mohlo být tím light motivem celé naší spolupráce,“ potvrzuje ředitel společnosti BeePartner Ing. David Sventek, MBA.

Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. 

Konec listopadu patří v Ostravě SMART řešením

Do Ostravy míří odborníci na SMART řešení. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 26. a 27. listopadu konferenci Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Ta nabídne sérii vystoupení a diskuzi na téma Building performance, Čistá mobilita, Telemedicína nebo Digitální inkluze.

Už několik měsíců v Moravskoslezském kraji funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vědecko-výzkumné centrum pro oblast SMART technologií. To vzniklo v rámci rozsáhlého regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Hlavním řešitelem je katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU, které se podařilo dát dohromady výzkumníky z univerzit i zástupce neziskových organizací, firem nebo veřejné správy. Kromě zástupců Ostravské univerzity a Slezské univerzity na projektu spolupracuje dalších 7 subjektů – BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

„Význam moderních SMART technologií roste. A to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Bez jakékoliv strategie a plánu ale samy o sobě nemohou fungovat plnohodnotně. Našim úkolem je ověřit přínos těchto inovací a pomoci zefektivnit jejich využití. Jednou z cest je samozřejmě i výměna zkušeností, kterou přinese právě naše ostravská konference,“ vysvětluje hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

Konference „Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů“ nabídne ucelený pohled na problematiku SMART technologií. První den se uskuteční v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice, druhý pak proběhne přímo na domácí půdě katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (Chitussiho 10, Slezská Ostrava).

„Povedlo se nám přilákat významné představitele institucí, regionů, měst i obcí, a hlavně odborníky z praxe, kteří představí své projekty i zkušenosti se SMART inovacemi pro rozvoj různorodých územních celků. Program bude věnován jednak trendům a vizím v zavádění SMART řešení, ale také představení jejich praktických dopadů na život obyvatel, a to nejen v oblasti veřejné správy ale i v tematických okruzích building performance, čistá mobilita, telemedicína nebo digitální inkluze,“ dodává doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Pořadatelé po uzavření registrací hlásí celkem 150 účastníků, na které kromě přednášek a diskuzí na téma SMART inovací čeká také prohlídka Dolní oblasti Vítkovice nebo networkingový večer pod záštitou Moravskoslezského kraje. Právě hejtmanství konferenci „Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů“ podpořilo dotací ve výši 70 tisíc korun.

Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. 

Program najdete zde.

Digitální inkluze

Kulatý stůl na téma Digitální inkluze – vzdělávání seniorů ve SMART technologiích. Účastnit se budou zástupci městských částí, seniorských organizací. Na programu je představení kurzu pro lektory seniorů (anotace, skripta, organizace kurzu); řešení představ městských částí i seniorských organizací, které se týkají kurzů SMART technologií; vytipování rizikových faktorů; interaktivní diskuze