SMART REGION TOUR ODSTARTOVALA U NÁS V OSTRAVĚ!

Ostravská univerzita (OU) hostila ve své aule interaktivní konferenci „SMART REGION TOUR“. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. ji připravila ve spolupráci s naším projektem a pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty OU.

Interaktivní konference nabídla vystoupení zástupců Smart City Innovations Institutu, jeho partnerů i zástupců veřejného sektoru, technologických expertů či firem aj. Kromě nich dostali prostor také zástupci našeho projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Docent Petr Rumpel tak účastníkům představil náš projekt, další zástupci projektu – doktorka Katarína Hradská a doktor Ondřej Slach – pak prezentovali výstupy svých experimentálních řešeni.

Účastníci konference oceňovali zejména široký rozptyl témat. Mohli si tak vyslechnout příspěvky, které se týkají telemedicíny, energetiky, komunikace a smart projektů, co reálně pomáhají lidem v obcích a vybraných krajích. Zároveň dostali platformu pro výměnu zkušeností i kontaktů. Záznam konference si můžete pustit na YouTube.

Projekt SMART pomůže s navigací ve vítkovické nemocnici

Kolik času stráví pacient hledáním své ambulance v nemocničním areálu? Je pro něj orientace složitá? A jak mohou moderní technologie pomoci třeba právě při orientaci ve zdravotnickém zařízení? I na tyto otázky mají brzy odpovědět data získaná z nové aplikace, kterou nyní díky našemu projektu testují v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Speciálně vyvinutá navigace má usnadnit pohyb pacienta v areálu.

Tisková zpráva 1. 3. 2022

„I když jsou všechny naše budovy viditelně označeny velkými písmeny a celý areál je také opatřen orientačními tabulemi, snažíme se také zjistit, zda našim pacientům může v orientaci pomoci i mobilní technika,“ říká Mgr. Pavel Michna, MBA, manažer projektu. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice se tak stala pilotním místem, kde se v rámci Moravskoslezského kraje ověřuje, jak SMART technologie mohou zvýšit komfort, efektivitu a dostupnost péče ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje.

Celé ověření je součástí projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI nesoucího název „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i Evropské unie. Hlavním řešitelem projektu je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (PřF OU), která kromě společnosti Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. zapojila také další subjekty, jež řeší vliv moderních technologií na život lidí hned v několika oblastech (např. Smart technologie ve zdravotnictví, e-learning, inteligentní management budov atd.).

Po měsících vylaďování je teď vše připraveno. Navigaci pacient nalezne na stránkách navigace.agel.cz, případně na webových stránkách nemocnice. Pro pacienty je rovněž k dispozici navigační kiosek, který je umístěn hned ve vrátnici Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, případně postačí načíst kterýkoliv QR kód navigace, které jsou rozmístěny po areálu nemocnice. „Na každé z budov u vchodu, ale také uvnitř, především u výtahů a na viditelných místech, najde náš pacient tabulky s QR kódy, které si může naskenovat svým chytrým telefonem. Tímto krokem otevře navigaci a zároveň si v ní upřesní polohu, kde se právě nachází,“ dodává Mgr. Michna.

Použití navigace je velmi intuitivní. Na obrazovce se uživateli ukáže úvodní okno, do kterého zadá pracoviště, které chce v areálu nemocnice najít. Dále stačí vyhledat cestu a navigace pacientovi vytvoří grafický, ale také slovní popis trasy na požadované pracoviště. „Data z aplikace nyní budeme monitorovat a věříme, že nám ukáží, zda a jak pacient využívá mobilní technologie, zda je takovýto přístup pro něj ulehčením a komfortem,“ poznamenává na závěr manažer projektu Mgr. Pavel Michna, MBA.

Projekt v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice běží pod záštitou Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. a jeho cílem je zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií.

Zprávu najdete zde.

Zkušenosti se vzděláváním seniorů ve SMART technologiích

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Tentokrát se zaměříme na zavedené metodiky vzdělávání seniorů ve SMART technologiích a pokrok, který jsme v rámci našeho projektu učinili.

Potvrzení účasti na mailu: Lenka.herokova@osu.cz

SMART REGION TOUR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „SMART REGION TOUR“, která získala záštitu našeho projektu, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Svazu měst a obcí České republiky i Moravskoslezského kraje. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., konferenci připravuje v aule Ostravské univerzity a zapojí i výzkumníky, kteří řeší SMART řešení v rámci našeho regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Abychom Vám sérii Smart Region Tour více přiblížili, jedná se o soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, na nichž dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. V rámci konference budou představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města.

Konference bude zaměřena na:

 • představení konkrétních řešení v oblasti Smart City v návaznosti na konkrétní potřeby regionu,
 • sdílení příkladů dobré praxe ve využívání postupů a trendů v oblasti Smart City,
 • zajištění větší informovanosti a větší využitelnosti chytrých řešení v regionu,
 • propojení klíčových stakeholderů v rámci kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, akademická sféra, občané).

V rámci řečnických panelů se můžete těšit na:

 • Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl, energetiku a chytrý region,
 • Mgr. Jan Haničinec – IoT Product Manager, BD SENSORS s.r.o.,
 • MUDr. Katarína Hradská – členka projektu SMART X, Fakultní nemocnice Ostrava,
 • Ing. Andreas Kaulfuss, MBA – CEO, Politinn a.s.,
 • Ing. Kateřina Krpelíková – koordinátorka projektů rozvoje chytrého regionu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 • Ing. Marek Maťa – obchodní ředitel, DHI a.s.,
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. – hlavní garant projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. – člen projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Ing. Petr Šprync – Business Developer, NetVoice s.r.o.,
 • doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. – vedoucí, Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Petr Tomáš – statutární ředitel, Smart City Innovations Institut, z.ú.,
 • Ing. Martin Václavek – generální ředitel, ČEZ ENERGO s.r.o.,
 • Mgr. Radka Vladyková – výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR,
 • Ing. Zdeněk Zedníček – obchodní ředitel, Regutec a.s.,

Účast na konferenci je samozřejmě bezplatná, ale s ohledem na omezenou kapacitu je možná pouze po předchozím potvrzení Vaší účasti. Svou účast, nebo účast Vašich kolegů, na konferenci můžete potvrdit prostřednictvím registrace v registračním formuláři.

Registrace účastníků konference bude probíhat v místě konání již od 8.30 hodin.

SMART KONFERENCE NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ NABÍDLA NOVINKY I BILANCOVÁNÍ

Aula Ostravské univerzity v polovině října (14. a 15. 10. 2021) patřila SMART přístupům a řešením. Svůj pohled na Smart Cities, e-government, energetiku či urbánní plánování nabídli odborníci z Česka i zahraničí.

Tisková zpráva

Už podruhé jsme Ostravě nabídli náš pohled na SMART řešení i přístupy. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojujeme univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Teď jsme v rámci konference na Ostravské univerzitě otevřeli prostor pro diskusi nad SMART řešeními i další výměnu zkušeností. Řešila a diskutovala se problematika technologických aspektů naplňování konceptu SMART Cities, sociálně-zdravotní tématika a propojení problematiky urbánního plánování s konceptem SMART Cities.

Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí.

„Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

První den konference byl otevřený pro veřejnost a vystoupili odborníci z Česka, Polska, Německa a Švýcarska. Až na výjimky šlo především o vystoupení odborníků z partnerských organizací a institucí. Druhý den byl pak ve znamení bilancování a stanovení úkolů pro jednotlivé výzkumné skupiny pro další měsíce.

„V nejbližší době budeme pracovat na případových studiích pilotních projektů, tak aby někdo, kdo chce analogický projekt řešit v jiných městech než v Ostravě, měl od nás k dispozici jakýsi recept a návod. Budeme pracovat na metodikách pro identifikaci problémů ve městech i pro návrhy určitých řešení, které budou reflektovat nejen ekonomické ale i společenské přínosy. V jarních měsících příštího rokuse se chystáme na návštěvu Německa, zejména pak partnerského Fraunhofer Institutu a dalších inovativních měst jako Bottrop, Ludwigsburg nebo Dortmund, kde se chceme blíže podívat na to, jak problematiku využívání informačních technologií v různých oblastech řízení města využívají oni,připojuje Rumpel.

Kromě toho náš projekt v příštím roce čeká další konference, která by měla být mnohem více otevřena externím zájemcům. Ve hře je opětovný návrat do Dolní oblasti Vítkovice, která hostila premiérovou konferenci a dokázala nabídnout adekvátní zázemí i prostor většímu počtu účastníků.

UŽ VE ČTVRTEK BUDE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PATŘIT SMART ŘEŠENÍM

Aula Ostravské univerzity ožije SMART řešeními. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 14. a 15. října konferenci, která řeší ty nejinovativnější přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Mezi tématy nechybí Smart Cities, e-government, energetika či urbánní plánování.

tisková zpráva

Vědeckovýzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vzniklo zhruba před 3 lety. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojuje univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Hlavně v posledních dvou letech do jeho fungování výrazně zasáhla koronavirová pandemie.

„To dvouleté období pro nás nebylo snadné. Kvůli vývoji jsme mimo jiné museli vloni zrušit už takřka připravenou konferenci a také některé kulaté stoly. Hlavně na začátku jsme se sžívali s přechodem do online prostředí, což jsme zvládli. Myslím, že nás pandemická situace všechny skokově posunula ve využívání nejrůznějších chytrých technologií. Ale přesto, i když online prostor nabízí komunikační alternativu, jsem skeptický a třeba pro potřeby našeho projektu jsou klíčová osobní setkání, která nemůže to až tak úplně nahradit komunikace přes konferenční systémy nebo výměna názorů skrz chytré telefony nebo tablety,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

I kvůli možným omezením proto pořadatelé z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity připravili preventivně i online přenos z čtvrtečního veřejného programu. „Nechtěli jsme riskovat a čtvrteční veřejný program budeme přenášet všem zájemcům. Určitě nás čekají zajímavá vystoupení našich odborníků, zástupců zapojených společností z Česka i externích specialistů z Německa, Švýcarska či Polska. Dotkneme se různých aspektů SMART Cities i jejich pojetí u nás i v zahraničí. Připravena jsou vystoupení zaměřená na digitální inkluzi, navigaci, energetiku, e-government nebo smart urbánní plánování,“ přibližuje docent Rumpel.

Páteční program bude interní hlavně ve znamení bilancování jednotlivých zapojených subjektů a v chystání plánů na nejbližší měsíce. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Více o události zde.

BUDOUCNOST NAVIGACÍ V NEMOCNICÍCH? TECHNOLOGICKÁ NADĚJE I SKEPSE ČESKÉ REALITY

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. otevřel diskusi o navigaci ve zdravotnických zařízeních. Další kulatý stůl našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) představil rozličné technické přístupy a zároveň zkušenosti zástupců nemocnic.

Akce se zúčastnili zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Jak ukázal dopolední blok, možností na využití rozličných řešení v exteriéru i interiéru neustále přibývá, což je dáno především rozšiřujícími se technologickými možnostmi. Při přípravě a modernizaci navigace v nemocnicích zpravidla prostor pro SMART řešení ale v českých podmínkách zatím příliš není. I v 21. století vítězí často statické cedule a roli chytrých zprostředkovatelů navigační informace se ujímají pracovníci recepcí, informací nebo přímo zdravotnický personál. Cestou může být komplexní řešení, které nabídne propojení moderních technologií se statickými ukazateli.

„Mělo by to být chytré řešení nejen v návaznosti třeba na smartphone. Je nutné jít od základu, zpřehlednit základní mapu, aby už ta byla sama o sobě přehledná a co možná nejjednodušší,“ naznačil například Ing. Jiří Schmidke, který vystoupil pod hlavičkou pořádajícího Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.

Přestože totiž aktualizace statických cedulí ročně zdravotnická zařízení vyjdou klidně i na desítky tisíc korun, ne vždy dokážou návštěvníkům a pacientům pomoci s orientací v nemocničních budovách i areálech. Často tak například na informačních cedulích nejsou položky seřazeny podle abecedy a lidé musejí složitě hledat požadované místo. A právě odpolední panel byl jakýmsi zrcadlem naší české reality.

Největší střet s realitou v našem zdravotnictví nastává již v samotném principu jeho fungování. Jak naznačili zástupci nemocnic, často je třeba řešit záležitosti mnohem urgentnější než navigace. Brzdou jsou pak často především finance, které na podobná SMART řešení mají správci navigačních systémů k dispozici. I tak si ale zástupci nemocnic vyzkoušeli i roli vizionářů, kteří se SMART řešením třeba i s nutnou dávkou nadsázky nebrání.

„Já bych byl pro, aby se tyhle trendy do zdravotnických zařízení zaváděly a skončily výmluvy, které nás provázejí. Zároveň ale musíme taky respektovat, že tyto inovativní způsoby navigace část lidí zkrátka využívat nebude,“ prohlásil například MUDr. Miroslav Seiner z Uherskohradišťské nemocnice a.s.

LÉTO ZNOVU PŘÁLO VÝMĚNĚ SMART ZKUŠENOSTÍ. TENTOKRÁT V SOBĚŠOVICÍCH

Druhý ročník Letní SMART školy tentokrát opustil hranice Ostravy. Po loňské premiéře v Dolní oblasti Vítkovice účastníci a řečníci našli zázemí symbolicky letně přímo u Žermanické přehrady. Otázky, kterých se společně dotkli v prezentacích i diskuzi se znovu týkaly využití SMART nástrojů i řešení pro rozvoj měst a regionů.

tisková zpráva

Soběšovický Penzion Maják se na několik dní proměnil v Mekku SMART technologií v Moravskoslezském kraji. Setkání odborníků na technologie, design, inovace a společenské i technické problémy pod hlavičkou inovativního projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který usiluje o zintenivnění dlouhodobé mezisektorové VaV spolupráce prostřednictvím podpory vzniku a rozvíjení partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu v oblasti vlivu používání dostupných SMART technologií na kvalitu života obyvatel.

Tematicky se Letní SMART škola dotkla participativního plánování s využitím virtuálních nástrojů, SMART energetiky, chytrých čtvrtí, využití tzv. gamifikace při urbánním plánování nebo udržitelné kultivace rostlin v krajině.

Podobně jako v roce 2020 i letos nebyla nouze o zajímavá setkání a podnětnou diskuzi. Mezi hosty znovu nechyběly ani zahraniční osobnosti. Například využití virtuálních nástrojů pro plánování veřejného prostoru představil Günter Wollner z univerzity v holandském Eindhovenu, který ukázal jak velkým pomocníkem může být mobil nebo tablet se správnou aplikací. Fungování v praxi pak demonstroval účastníkům i díky videu přímo z terénu.

Velkou výzvou pro náš projekt je pak rok 2022, pro který znovu počítáme s dalším ročníkem Letní SMART školy.

MODERNÍ NAVIGAČNÍ TECHNOLOGIE A ORIENTACE PACIENTA VE ZDRAVOTNÍCKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Tentokrát se ve spolupráci se společností Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.  dotkneme možností a trendů při využití navigačních technologií ve zdravotnictví.

Akce se zúčastní zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Kulatý stůl bude rozdělen do dvou samostatných panelů, přičemž v ranním panelu budou diskutovat zástupci dodavatelů a akademického sektoru, odpolední panel je určen diskuzi zástupců z řad uživatelů a zástupců zdravotnických zařízení. Součástí jednotlivých panelů bude řízená diskuze panelistů, následovaná dotazy z auditoria.

Kulatý stůl představuje unikátní příležitost dozvědět se více o konkrétních přístupech k řešení navigace a orientace pacientů a to pohledem poskytovatelů, i uživatelů těchto technologií. Můžete se těšit na prezentace týkající se all-in-one systémů, způsobů tvorby mapových podkladů, SMART využití budov v nemocnicích, ale také prezentace zaměřené na provozní problémy při orientaci pacientů ve zdravotnických zařízeních a mnohá další témata, včetně návazné diskuze.

Dopolední panel 10:30-12:30:

 • Jiří Zdražil – Vodafone Czech Republic a.s.
 • Ing. Jiří Hammer – SoPHIS a.s.
 • Mgr. Adam Štencek – CEDA Maps a.s.
 • Miroslav Seifert – České Radiokomunikace a.s.
 • RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. – Ostravská Univerzita

Odpolední panel 14:00-16:00:

 • Ing. Jiří Schmidke – Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
 • MUDr. Miroslav Seiner – Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • MUDr. Jakub Fejfar – Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
 • Ing. Patrik Kapias, MBA – Fakultní nemocnice Ostrava
 • Bc. Gabriela Muchová – Ostravská Univerzita

Registračního formulář naleznete na stránce: https://vzdelavani.agel.cz/navigacni-technologie

Kulatý stůl – SMART řešení elearningu

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl s tématikou „Smart řešení elearningu“, který pořádáme v rámci aktivit projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Kulatý stůl se uskuteční hybridní formou (kombinace prezenční účasti a připojení pomocí konferenčního softwaru). Rámcově jsou vymezena následující témata:

 1. Adaptivní mechanismy v prostředí LMS.
 2. Vícedruhová media ve vzdělávání prostřednictvím LMS.
 3. Metriky pro řízení průchodu vzdělávacími jednotkami.

V případě zájmu využijte registrační formulář.

https://forms.office.com/r/NYn4m95HyZ