Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV

20. – 21. 10. 2022

Dr. Martínka 1439, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka

Pozvánka a program
Registrace

Závěrečná konference projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Ve dnech 20. a 21. října nabídne v ostravském Kulturním domu K-TRIO vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se specializují na využití SMART technologií v energetice, dopravě, zdravotnictví, vzdělávání, veřejné správě, urbánním plánování aj. 

Na naši závěrečnou konferenci se nám podařilo přilákat významné představitele institucí, územních celků i odborníky z praxe z Česka i zahraničí. Naším hlavním cílem je nabídnout všem zájemcům platformu, v jejímž rámci budou moci sdílet své zkušenosti, poznatky i myšlenky a na příkladech z praxe ukázat, jak moc mohou inovativní řešení pomáhat s rozvojem obcím, městům i regionům. Celá akce se uskuteční pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky a pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury. 

Oba konferenční dny tentokrát proběhnou v prostorách ostravského Kulturního domu K-TRIO. Přesný program najdete výše.

Konference se zúčastní zástupci těchto institucí a organizací:

České vysoké učení technické v Praze

Fraunhofer IMW, Leipzig

Ministerstvo pro místní rozvoj

Moravskoslezský kraj

Evropský hospodářský a sociální výbor EU

Jagiellonian University

Město Brno

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Smart City Innovations Institut Brno

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Univerzita Palackého Olomouc

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) Winterthur

Co na Vás čeká?

První den se můžete těšit na plenární přednášky, 

prohlídku unikátní Jubilejní kolonie 

nebo na networking v rámci neformálního večerního setkání.

Druhý den pak bude ve znamení odborných přednášek 

v celkem čtyřech základních sekcích:

SMART ENERGETIKA, 

SMART UDRŽITELNÁ MOBILITA,

SMART PLÁNOVÁNÍ 

SMART TECHNOLOGIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Řečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...