Aplikace vzniklá díky našemu projektů ulehčí řidičům hledání parkování

12.09.2022

Závěrečné práce nemusejí zůstat jen založené v knihovnách. Naposledy to potvrzuje bakalářská práce mladého informatika Dominika Sliwky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU), která vznikla i díky našemu projektu. Jeho aplikace pro smartphony „Parkování ve městě“ pomáhá řidičům v reálném čase najít místo pro jejich auto.

Tisková zpráva 12. 9. 2022

Studenti katedry informatiky a počítačů (KIP) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pravidelně řeší ve svých závěrečných pracích úkoly, které mají přesah do reálného života. Vybírají si z nabídky firem, pro které vymýšlejí různorodá řešení nebo třeba vytvářejí aplikace, jež mohou pomáhat každému z nás. Teď třeba student specializace Softwarové systémy Dominik Sliwka pomůže řidičům.

„Téma práce jsem připravila v návaznosti na projekt ‚SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech‘ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Jeho hlavním úkolem bylo usnadnit řidičům orientaci při hledání parkovacích míst. Mohl tak využít znalosti absolvovaných předmětů a zároveň si naplno vyzkoušel nuance komunikace s aplikační sférou, které jistě využije po studiích,“ říká vedoucí bakalářské práce doktorka Zdeňka Telnarová.

Data přímo od zdroje

Aplikace ostravského studenta umí v reálném čase sbírat data vybraných veřejných (většinou placených) parkovišť a řidič tak na displeji telefonu s operačním systémem Android přehledně vidí, kde je možné zaparkovat. Díky propojení s mapovými podklady se pak může řidič nechat navigovat přímo k volnému parkovacímu místu.

„Data, s nimiž aplikace pracuje, jsem získal od Geografického systému města Ostravy (GISMO) a jmenovitě od pana inženýra Zdeňka Procnera, se kterým jsem mohl konzultovat své vize i funkce aplikace. I v návaznosti na konzultace jsem pak při vývoji upravoval některé prvky aplikace,“ popisuje autor aplikace a student KIP PřF OU Dominik Sliwka.

Vše bez jakékoliv registrace

V současnosti aplikace může pomoci řidičům najít informace o parkování na vybraných místech v Ostravě a Brně. Kromě toho pracuje i s daty z Frýdku-Místku, kde si však řidič může zobrazit pouze data o maximální kapacitě parkovišť, bez aktualizace v reálném čase. Oproti jiným aplikacím má apka Parkování ve městě hned několik výhod.

„Výhodou aplikace je, že si uživatel pro její plnohodnotné využití nemusí zřizovat uživatelský účet a obejde se bez emailu i hesla. Aplikace je tak okamžitě přístupná hned po nainstalování. Na základě nastavení systémového jazyka u mobilního telefonu je navíc plně k dispozici nejen českým uživatelům, ale i těm zahraničním. Přizpůsobí se jazykům uživatelů ze sousedních zemí jako Polsko, Slovensko, Německo a v případě jiného jazyka se automaticky přepne do angličtiny,“připojuje Sliwka.

Ve hře jsou další platformy

Ve vývoji aplikace chce student PřF OU dál pokračovat. Počítá mimo jiné i s se spuštěním webové platformy, která by umožnila získat potřebné informace o parkování i těm lidem, kteří si nechtějí do svého telefonu nainstalovat aplikaci. Kromě toho je ve hře i vznik rozšíření pro zařízení s operačním systémem iOS.