SMART REGION TOUR znovu na Ostravské!

„Smart region tour“ se po roce znovu vrací na Ostravskou univerzitu. Nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú se i letos spojila s týmem našeho projektu.

Ostravská univerzita bude znovu hostit tour zasvěcenou chytrým technologiím. Nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú připravila ve spolupráci s naším projektem Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“, další ze série setkání s odborníky na chytrá řešení.

V rámci prezentací vystoupí zástupci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje docent Petr Rumpel a doktor Ondřej Slach, kteří představí projekt naší Ostravké univerzity; zástupkyně SMART CITY INNOVATIONS INSTITUT Mgr. Denisa Přichystalová s příspěvkem o sdílení dobré smart praxe; zástupkyně Moravskoslezského kraje inženýrka Kateřina Krpelíková s příspěvkem o smart aktivitách hejtmanství; zástupkyně Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Tereza Popková s příspěvkem o telemedicíně; zakladatel aplikace Záchranka Ing. Filip Maliňák.

Workshopy pak nabídnou vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu či společností ČEZ ENERGO a Clean Energy Fund Sicav a.s.Řečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...