VIRTUÁLNÍ REALITA MŮŽE PŘIBLÍŽIT ŽIVOT LIDÍ S DEMENCÍ

30.05.2022

Studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) se podívali na svět očima lidí s demencí. Díky našemu projektu se zúčastnili speciálního semináře, který jim pomocí virtuální reality přiblížil jejich prožitky.

Studenti sociální práce na Ostravské univerzitě dostali prostřednictvím virtuální reality možnost poznat život osoby s demencí. I díky spolupráci FSS OU s Asociací poskytovatelů sociálních služeb se v rámci předmětu „Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory“ zúčastnili semináře „Demence v obrazech: moderní technologie a jejich využití“. V rámci našeho mezioborového projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ tým FSS OU řeší otázku kvality vzdělávání a praxe sociální práce se seniory prostřednictvím vybraných SMART technologií a využívá k tomu „zážitkovou“ formu výuky. Studenti tak poznali, jaké to je být v těle osoby s demencí a zjistili, jak lze takové osobě pomoci žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí.

„S využitím technologie virtuální reality naši studenti poznali svět očima člověka s demencí. Cílem semináře bylo studentům předat zážitkovou formou informace o této nemoci. Prostřednictvím virtuální reality lze lépe porozumět prožitkům člověka s demencí a zároveň zamyslet se nad možnostmi řešení situace takového člověka. Po zážitku prostřednictvím virtuální reality měli studenti za úkol navrhovat a hledat inovativní formy pomoci pro osoby nemocné, ale i pro osoby, nebo instituce, které těmto osobám zajišťují pomoc.“  uvedla členka projektu Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.

Naplno tak otestovali unikátní aplikaci, která byla vyvinuta v centru Dementia Australia TM v Austrálii. Obsah práce se studenty na FSS OU popsala lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová: „Studenti se zamýšleli nad možnostmi adaptace člověka s touto nemocí, tak aby obnovili jeho dovednosti pro běžný život. Uvažovali nad podmínkami prostředí, ve kterém nemocný člověk žije, nebo se zamýšleli nad možnostmi smysluplného zapojení se do života.“

O demenci se hovoří jako o „tiché epidemii“ 21. století. Demence ovlivňuje myšlení, komunikaci, paměť, chování a schopnost vykonávat každodenní aktivity. Počet lidí s tímto onemocněním dlouhodobě roste. V současnosti se podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti potýká s demencí celkem 159 255 lidí. Odhaduje se, že počet lidí s demencí by mohl být mnohem vyšší. Ne všichni totiž v případě problémů vyhledají odbornou péči. Riziko demence stoupá s věkem, ale nepatří k normálnímu stárnutí. U osob nad 65 let se objevuje demence u jednoho člověka z deseti, u osob nad 85 let tento poměr narůstá na tři z deseti. Nicméně demence může potkat i třicátníky, čtyřicátníky a padesátníky.  „Důležitá je prevence – zejména pravidelný a přiměřený pohyb, vyvážená strava a činnosti, které „trénují“ mozek. Příčiny vzniku nemoci nejsou známy, ale mezi významné faktory vědci řadí kromě vyššího věku a dědičnosti právě nezdravý životní styl.“ doplnila lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová.

V průběhu celodenního semináře studenti poznali reálný život lidí s tímto onemocněním, dozvěděli se spoustu nových informací o průběhu onemocnění, ale taky to, jak lze nabízet pomoc. „Tohle mi pomohlo dozvědět se nové informace ale třeba i to, jak s tím člověkem jednat. Protože někdy nevíte, co těm lidem máte říct…“ uvedla jedna ze studentek.

Zážitková forma výuky a práce se zkušeností je v procesu vzdělávání významná. Studenti zažili na začátku tohoto předmětu, jaké to je být v těle starší osoby. Díky projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ byl do výuky zakoupentzv. gerontooblek,prostřednictvím kterého se studenti dostali do situací, které zažívají senioři běžně. Studenti si například zkusili, jaké to je napít se nebo napsat vzkaz s třesem v rukou, nebo vyjít schody s bolavými koleny. „… mě by třeba nenapadlo, že ten třes rukou způsobí to, že člověk se není schopen podepsat. Když vidím, že se někomu třepe ruka, tak by mě nenapadlo, že to může být až tak omezující v tom praktickém životě.“ popsala zkušenost jedna ze studentek.