Náš projekt jde do finále!

14.10.2022

Ostravský Kulturní dům K-TRIO bude ve dnech 20. a 21. října hostit závěrečnou konferenci našeho projektu „Chytré technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, který napomohl propojení výzkumného sektoru s veřejným a firmami v oblasti inovativních přístupů k rozvoji obcí a regionů, zejména pak prostřednictvím využívání SMART technologií.  Kromě výsledků čtyřleté práce nabídne konference vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se specializují na využití SMART technologií v urbánním plánování, udržitelné energetice a mobilitě,  zdravotnictví a sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech.

Tisková zpráva 14. 10. 2022

Před čtyřmi lety vznikl i díky podpoře Evropské unie a českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy unikátní pokus o mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) teď jde do finále. Závěrečná konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV ve dnech 20. a 21. října představí v ostravském Kulturním domě K-TRIO výsledky projektu a nabídne vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se zabývají využitím SMART technologií v urbánním plánování, udržitelné energetice a mobilitě, zdravotnictví, sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech.

„Chceme se pochlubit mnohými zajímavými závěry a zároveň bychom byli rádi, aby naše konference byla platformou k propojení poznatků a zkušeností odborníků z různých oblastí a také navazování a prohlubování kontaktů. Věřím, že nabídneme inspiraci k novým aktivitám a pozitivním změnám v našich městech, a také vyvoláme diskuzi o aktuálních problémech rozvoje mezi přednášejícími i hosty. Zajímavá bezesporu budou vystoupení zahraničních hostů, kteří nám nabídnou třeba pohled na chytrá města ve Švýcarsku nebo přístupy k transformaci pouhelných regionů v Německu,“ říká hlavní garant projektu docent Petr Rumpel z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

VĚŘÍM, ŽE NABÍDNEME INSPIRACI K NOVÝM AKTIVITÁM A POZITIVNÍM ZMĚNÁM V NAŠICH MĚSTECH, A TAKÉ VYVOLÁME DISKUZI O AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH ROZVOJE MEZI PŘEDNÁŠEJÍCÍMI I HOSTY

Petr Rumpel

Kromě odborných vystoupení je součástí programu také komentovaná prohlídka unikátní Jubilejní kolonie nebo neformální setkání s networkingem. Zájemci o detaily programu a registraci najdou podrobnosti na webu našeho projektu.

Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky a pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury. Krom toho naši konferenci podpořila také společnost CTP.