O nás

Všichni dnes mluví o tom, jak jsou nebo chtějí být SMART. Nás nezajímají slova. Chceme vidět, že se věci hýbou dál ve prospěch lidí, přírody nebo rozvoje měst a regionů. Náš projekt spojuje výzkumníky z akademického prostředí se zástupci firem, veřejné zprávy a neziskových organizací. Jen tak. Protože víc hlav víc ví. Výměna poznatků a zkušeností může být navíc hodně SMART. Nemáme patent na rozum, ale chceme dávat dohromady vize a realitu, aby se vzájemně víc prolínaly. To vše v souladu s výzvou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jejímž rámci chceme zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií. I proto náš projekt Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) získal podporu českého ministerstva školství a dosáhl také na prostředky z Evropské unie.

Nezaměřujeme se na zkoumání technické ani technologické stránky. Zajímá nás možnost využití dostupných SMART technologií pro zvýšení kvality života ve městech, obcích i regionech. To, co dnes totiž brzdí masivnější rozšíření SMART řešení je absence vhodného konceptu nebo řešení. V návaznosti na to máme jasný cíl. Chceme na základě výzkumu navrhnout metody a postupy pro tvorbu a implementaci těchto společensko-technických inovací. 

Opřít se můžeme o zázemí Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. Našeptávají nám zástupci poradenské a konzultační společnosti BeePartner, a.s.; nasloucháme kapacitám německého Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart; vstřebáváme myšlenky odborníků ze společností AUTOCONT a.s., Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s., ARRIVA Morava a.s. a ČEZ ESCO; díváme se dopředu stejně jako naši další partneři – vizionáři Moravskoslezského inovačního centra, a.s. Jen tak. Protože svět patří těm, co se jen neschovávají za mluvení, ale jednají. 

V rámci výzkumu čerpáme podklady pro naše výstupy z oblastí – telemedicíny a využití SMART technologií ve zdravotnictví, SMART navigace a orientace v budovách, SMART technologie pro zlepšení komunikace občanů se státní správou, monitoring kvality ovzduší, e-learning, digitální inkluzi seniorů a znevýhodněných, digitální exkluzi, inteligentní systémy řízení a monitoring dopravy, elektromobilitu, inteligentní management budov atd.