Vynálezce PARO robota zavítal do Ostravy

04.07.2023

Japonský vynálezce terapeutického robota PARO Takanori Shibata navštívil Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity. Pomocník, kterého pracovnice fakulty i díky našemu projektu využívají při výzkumu by v budoucnu mohl dělat společnost nejen seniorům, ale třeba i osamělým astronautům ve vesmíru.

Profesor Takanori Shibata z japonského National Institute of Advanced Industrial Science and Technology začal na vývoji terapeutického tuleně PARO robota pracovat v roce 1993. Již o několik let později se PARO začal poprvé využívat v nemocnicích a domovech pro seniory, nejdříve v Japonsku a později v celém světě.

PARO robota využívají pracovnice Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) pro svůj výzkum od roku 2022. Tehdy to byla jedna z pomůcek, která byla pořízena i díky našemu projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452).

„Zjišťujeme míru přijetí tohoto robota u české populace. Reakce jsou různé, od velmi přívětivých po méně přívětivé… Ale už teď je jasné, že si PARO oblibu u některých seniorů našel. Proto tvoříme plán návazného zkoumání, jehož cílem bude sledovat vliv dlouhodobějšího působení PARO robota na život seniorů v ostravských domovech pro seniory,“ popisuje doktorka Ivana Bražinová z FSS OU poznatky přímo z praxe a přibližuje plány na další výzkum. „To, co jsme doposud jen četli v zahraničních odborných článcích, dnes vidíme přímo v praxi, kdy navštěvujeme domovy pro seniory v Ostravě a představujeme jejich klientům tohoto robota. Sledujeme reakce seniorů, ale i pracovníků na tuto inovaci,“ dodává.

Právě výsledky svého výzkumu prezentovaly doktorka Ivana Bražinová a profesorka Soňa Kalenda 9. června na FSS OU přímo s vynálezcem PARO robota Takanorim Shibatou. Zahraniční host z Japonska byl nadšený z využívání robota nejen na akademické půdě, ale i v domovech pro seniory v České republice. „Původní význam slova PARO vychází ze zkratky personal robot, ale v japonštině ‘pa-sonal robotto’. V současné době je využíváno na 7 500 PARO ve více než 30 zemích světa, z toho 3 500 PARO je využíváno v Japonsku,“ uvedl Takanori Shibata.

Robotické tulení mládě je na FSS OU využíváno ve výzkumu, ale i při výuce. Je dokonce možné, že v budoucnu bude některý z PARO robotů dělat společnost astronautům ve vesmíru.