Naše experimentální ověření

10.02.2023

V této sekci najdete případové studie, které vznikly v rámci projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452)Ten získal podporu českého ministerstva školství a dosáhl na prostředky z Evropské unie.