BUDOUCNOST NAVIGACÍ V NEMOCNICÍCH? TECHNOLOGICKÁ NADĚJE I SKEPSE ČESKÉ REALITY

26.09.2021

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. otevřel diskusi o navigaci ve zdravotnických zařízeních. Další kulatý stůl našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) představil rozličné technické přístupy a zároveň zkušenosti zástupců nemocnic.

Akce se zúčastnili zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Jak ukázal dopolední blok, možností na využití rozličných řešení v exteriéru i interiéru neustále přibývá, což je dáno především rozšiřujícími se technologickými možnostmi. Při přípravě a modernizaci navigace v nemocnicích zpravidla prostor pro SMART řešení ale v českých podmínkách zatím příliš není. I v 21. století vítězí často statické cedule a roli chytrých zprostředkovatelů navigační informace se ujímají pracovníci recepcí, informací nebo přímo zdravotnický personál. Cestou může být komplexní řešení, které nabídne propojení moderních technologií se statickými ukazateli.

„Mělo by to být chytré řešení nejen v návaznosti třeba na smartphone. Je nutné jít od základu, zpřehlednit základní mapu, aby už ta byla sama o sobě přehledná a co možná nejjednodušší,“ naznačil například Ing. Jiří Schmidke, který vystoupil pod hlavičkou pořádajícího Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s.

Přestože totiž aktualizace statických cedulí ročně zdravotnická zařízení vyjdou klidně i na desítky tisíc korun, ne vždy dokážou návštěvníkům a pacientům pomoci s orientací v nemocničních budovách i areálech. Často tak například na informačních cedulích nejsou položky seřazeny podle abecedy a lidé musejí složitě hledat požadované místo. A právě odpolední panel byl jakýmsi zrcadlem naší české reality.

Největší střet s realitou v našem zdravotnictví nastává již v samotném principu jeho fungování. Jak naznačili zástupci nemocnic, často je třeba řešit záležitosti mnohem urgentnější než navigace. Brzdou jsou pak často především finance, které na podobná SMART řešení mají správci navigačních systémů k dispozici. I tak si ale zástupci nemocnic vyzkoušeli i roli vizionářů, kteří se SMART řešením třeba i s nutnou dávkou nadsázky nebrání.

„Já bych byl pro, aby se tyhle trendy do zdravotnických zařízení zaváděly a skončily výmluvy, které nás provázejí. Zároveň ale musíme taky respektovat, že tyto inovativní způsoby navigace část lidí zkrátka využívat nebude,“ prohlásil například MUDr. Miroslav Seiner z Uherskohradišťské nemocnice a.s.