SMART KONFERENCE NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ NABÍDLA NOVINKY I BILANCOVÁNÍ

22.10.2021

Aula Ostravské univerzity v polovině října (14. a 15. 10. 2021) patřila SMART přístupům a řešením. Svůj pohled na Smart Cities, e-government, energetiku či urbánní plánování nabídli odborníci z Česka i zahraničí.

Tisková zpráva

Už podruhé jsme Ostravě nabídli náš pohled na SMART řešení i přístupy. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojujeme univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Teď jsme v rámci konference na Ostravské univerzitě otevřeli prostor pro diskusi nad SMART řešeními i další výměnu zkušeností. Řešila a diskutovala se problematika technologických aspektů naplňování konceptu SMART Cities, sociálně-zdravotní tématika a propojení problematiky urbánního plánování s konceptem SMART Cities.

Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí.

„Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

První den konference byl otevřený pro veřejnost a vystoupili odborníci z Česka, Polska, Německa a Švýcarska. Až na výjimky šlo především o vystoupení odborníků z partnerských organizací a institucí. Druhý den byl pak ve znamení bilancování a stanovení úkolů pro jednotlivé výzkumné skupiny pro další měsíce.

„V nejbližší době budeme pracovat na případových studiích pilotních projektů, tak aby někdo, kdo chce analogický projekt řešit v jiných městech než v Ostravě, měl od nás k dispozici jakýsi recept a návod. Budeme pracovat na metodikách pro identifikaci problémů ve městech i pro návrhy určitých řešení, které budou reflektovat nejen ekonomické ale i společenské přínosy. V jarních měsících příštího rokuse se chystáme na návštěvu Německa, zejména pak partnerského Fraunhofer Institutu a dalších inovativních měst jako Bottrop, Ludwigsburg nebo Dortmund, kde se chceme blíže podívat na to, jak problematiku využívání informačních technologií v různých oblastech řízení města využívají oni,připojuje Rumpel.

Kromě toho náš projekt v příštím roce čeká další konference, která by měla být mnohem více otevřena externím zájemcům. Ve hře je opětovný návrat do Dolní oblasti Vítkovice, která hostila premiérovou konferenci a dokázala nabídnout adekvátní zázemí i prostor většímu počtu účastníků.