MODERNÍ NAVIGAČNÍ TECHNOLOGIE A ORIENTACE PACIENTA VE ZDRAVOTNÍCKÝCH ZAŘÍZENÍCH

17. 9. 2021

9.00–17.30

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Slezská Ostrava

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Tentokrát se ve spolupráci se společností Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.  dotkneme možností a trendů při využití navigačních technologií ve zdravotnictví.

Akce se zúčastní zástupci zdravotnických organizací, akademického sektoru a rovněž také komerční subjekty – uživatelé, potenciální dodavatelé a distributoři navigačních a orientačních technologií. Kulatý stůl bude rozdělen do dvou samostatných panelů, přičemž v ranním panelu budou diskutovat zástupci dodavatelů a akademického sektoru, odpolední panel je určen diskuzi zástupců z řad uživatelů a zástupců zdravotnických zařízení. Součástí jednotlivých panelů bude řízená diskuze panelistů, následovaná dotazy z auditoria.

Kulatý stůl představuje unikátní příležitost dozvědět se více o konkrétních přístupech k řešení navigace a orientace pacientů a to pohledem poskytovatelů, i uživatelů těchto technologií. Můžete se těšit na prezentace týkající se all-in-one systémů, způsobů tvorby mapových podkladů, SMART využití budov v nemocnicích, ale také prezentace zaměřené na provozní problémy při orientaci pacientů ve zdravotnických zařízeních a mnohá další témata, včetně návazné diskuze.

Dopolední panel 10:30-12:30:

  • Jiří Zdražil – Vodafone Czech Republic a.s.
  • Ing. Jiří Hammer – SoPHIS a.s.
  • Mgr. Adam Štencek – CEDA Maps a.s.
  • Miroslav Seifert – České Radiokomunikace a.s.
  • RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. – Ostravská Univerzita

Odpolední panel 14:00-16:00:

  • Ing. Jiří Schmidke – Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
  • MUDr. Miroslav Seiner – Uherskohradišťská nemocnice a.s.
  • MUDr. Jakub Fejfar – Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
  • Ing. Patrik Kapias, MBA – Fakultní nemocnice Ostrava
  • Bc. Gabriela Muchová – Ostravská Univerzita

Registračního formulář naleznete na stránce: https://vzdelavani.agel.cz/navigacni-technologieŘečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...