LÉTO ZNOVU PŘÁLO VÝMĚNĚ SMART ZKUŠENOSTÍ. TENTOKRÁT V SOBĚŠOVICÍCH

14.09.2021

Druhý ročník Letní SMART školy tentokrát opustil hranice Ostravy. Po loňské premiéře v Dolní oblasti Vítkovice účastníci a řečníci našli zázemí symbolicky letně přímo u Žermanické přehrady. Otázky, kterých se společně dotkli v prezentacích i diskuzi se znovu týkaly využití SMART nástrojů i řešení pro rozvoj měst a regionů.

tisková zpráva

Soběšovický Penzion Maják se na několik dní proměnil v Mekku SMART technologií v Moravskoslezském kraji. Setkání odborníků na technologie, design, inovace a společenské i technické problémy pod hlavičkou inovativního projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který usiluje o zintenivnění dlouhodobé mezisektorové VaV spolupráce prostřednictvím podpory vzniku a rozvíjení partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu v oblasti vlivu používání dostupných SMART technologií na kvalitu života obyvatel.

Tematicky se Letní SMART škola dotkla participativního plánování s využitím virtuálních nástrojů, SMART energetiky, chytrých čtvrtí, využití tzv. gamifikace při urbánním plánování nebo udržitelné kultivace rostlin v krajině.

Podobně jako v roce 2020 i letos nebyla nouze o zajímavá setkání a podnětnou diskuzi. Mezi hosty znovu nechyběly ani zahraniční osobnosti. Například využití virtuálních nástrojů pro plánování veřejného prostoru představil Günter Wollner z univerzity v holandském Eindhovenu, který ukázal jak velkým pomocníkem může být mobil nebo tablet se správnou aplikací. Fungování v praxi pak demonstroval účastníkům i díky videu přímo z terénu.

Velkou výzvou pro náš projekt je pak rok 2022, pro který znovu počítáme s dalším ročníkem Letní SMART školy.