UŽ VE ČTVRTEK BUDE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PATŘIT SMART ŘEŠENÍM

11.10.2021

Aula Ostravské univerzity ožije SMART řešeními. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 14. a 15. října konferenci, která řeší ty nejinovativnější přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Mezi tématy nechybí Smart Cities, e-government, energetika či urbánní plánování.

tisková zpráva

Vědeckovýzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vzniklo zhruba před 3 lety. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojuje univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Hlavně v posledních dvou letech do jeho fungování výrazně zasáhla koronavirová pandemie.

„To dvouleté období pro nás nebylo snadné. Kvůli vývoji jsme mimo jiné museli vloni zrušit už takřka připravenou konferenci a také některé kulaté stoly. Hlavně na začátku jsme se sžívali s přechodem do online prostředí, což jsme zvládli. Myslím, že nás pandemická situace všechny skokově posunula ve využívání nejrůznějších chytrých technologií. Ale přesto, i když online prostor nabízí komunikační alternativu, jsem skeptický a třeba pro potřeby našeho projektu jsou klíčová osobní setkání, která nemůže to až tak úplně nahradit komunikace přes konferenční systémy nebo výměna názorů skrz chytré telefony nebo tablety,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

I kvůli možným omezením proto pořadatelé z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity připravili preventivně i online přenos z čtvrtečního veřejného programu. „Nechtěli jsme riskovat a čtvrteční veřejný program budeme přenášet všem zájemcům. Určitě nás čekají zajímavá vystoupení našich odborníků, zástupců zapojených společností z Česka i externích specialistů z Německa, Švýcarska či Polska. Dotkneme se různých aspektů SMART Cities i jejich pojetí u nás i v zahraničí. Připravena jsou vystoupení zaměřená na digitální inkluzi, navigaci, energetiku, e-government nebo smart urbánní plánování,“ přibližuje docent Rumpel.

Páteční program bude interní hlavně ve znamení bilancování jednotlivých zapojených subjektů a v chystání plánů na nejbližší měsíce. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Více o události zde.