Projekt SMART pomůže s navigací ve vítkovické nemocnici

01.03.2022

Kolik času stráví pacient hledáním své ambulance v nemocničním areálu? Je pro něj orientace složitá? A jak mohou moderní technologie pomoci třeba právě při orientaci ve zdravotnickém zařízení? I na tyto otázky mají brzy odpovědět data získaná z nové aplikace, kterou nyní díky našemu projektu testují v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Speciálně vyvinutá navigace má usnadnit pohyb pacienta v areálu.

Tisková zpráva 1. 3. 2022

„I když jsou všechny naše budovy viditelně označeny velkými písmeny a celý areál je také opatřen orientačními tabulemi, snažíme se také zjistit, zda našim pacientům může v orientaci pomoci i mobilní technika,“ říká Mgr. Pavel Michna, MBA, manažer projektu. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice se tak stala pilotním místem, kde se v rámci Moravskoslezského kraje ověřuje, jak SMART technologie mohou zvýšit komfort, efektivitu a dostupnost péče ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje.

Celé ověření je součástí projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI nesoucího název „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i Evropské unie. Hlavním řešitelem projektu je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (PřF OU), která kromě společnosti Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. zapojila také další subjekty, jež řeší vliv moderních technologií na život lidí hned v několika oblastech (např. Smart technologie ve zdravotnictví, e-learning, inteligentní management budov atd.).

Po měsících vylaďování je teď vše připraveno. Navigaci pacient nalezne na stránkách navigace.agel.cz, případně na webových stránkách nemocnice. Pro pacienty je rovněž k dispozici navigační kiosek, který je umístěn hned ve vrátnici Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, případně postačí načíst kterýkoliv QR kód navigace, které jsou rozmístěny po areálu nemocnice. „Na každé z budov u vchodu, ale také uvnitř, především u výtahů a na viditelných místech, najde náš pacient tabulky s QR kódy, které si může naskenovat svým chytrým telefonem. Tímto krokem otevře navigaci a zároveň si v ní upřesní polohu, kde se právě nachází,“ dodává Mgr. Michna.

Použití navigace je velmi intuitivní. Na obrazovce se uživateli ukáže úvodní okno, do kterého zadá pracoviště, které chce v areálu nemocnice najít. Dále stačí vyhledat cestu a navigace pacientovi vytvoří grafický, ale také slovní popis trasy na požadované pracoviště. „Data z aplikace nyní budeme monitorovat a věříme, že nám ukáží, zda a jak pacient využívá mobilní technologie, zda je takovýto přístup pro něj ulehčením a komfortem,“ poznamenává na závěr manažer projektu Mgr. Pavel Michna, MBA.

Projekt v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice běží pod záštitou Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. a jeho cílem je zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií.

Zprávu najdete zde.