SMART REGION TOUR ODSTARTOVALA U NÁS V OSTRAVĚ!

20.04.2022

Ostravská univerzita (OU) hostila ve své aule interaktivní konferenci „SMART REGION TOUR“. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. ji připravila ve spolupráci s naším projektem a pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty OU.

Interaktivní konference nabídla vystoupení zástupců Smart City Innovations Institutu, jeho partnerů i zástupců veřejného sektoru, technologických expertů či firem aj. Kromě nich dostali prostor také zástupci našeho projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Docent Petr Rumpel tak účastníkům představil náš projekt, další zástupci projektu – doktorka Katarína Hradská a doktor Ondřej Slach – pak prezentovali výstupy svých experimentálních řešeni.

Účastníci konference oceňovali zejména široký rozptyl témat. Mohli si tak vyslechnout příspěvky, které se týkají telemedicíny, energetiky, komunikace a smart projektů, co reálně pomáhají lidem v obcích a vybraných krajích. Zároveň dostali platformu pro výměnu zkušeností i kontaktů. Záznam konference si můžete pustit na YouTube.