SMART REGION TOUR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

17. 3. 2022

9.00–14.30

Aula Ostravské univerzity, Českobratrská 1182/16

Registrace

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „SMART REGION TOUR“, která získala záštitu našeho projektu, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Svazu měst a obcí České republiky i Moravskoslezského kraje. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., konferenci připravuje v aule Ostravské univerzity a zapojí i výzkumníky, kteří řeší SMART řešení v rámci našeho regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Abychom Vám sérii Smart Region Tour více přiblížili, jedná se o soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, na nichž dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. V rámci konference budou představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města.

Konference bude zaměřena na:

 • představení konkrétních řešení v oblasti Smart City v návaznosti na konkrétní potřeby regionu,
 • sdílení příkladů dobré praxe ve využívání postupů a trendů v oblasti Smart City,
 • zajištění větší informovanosti a větší využitelnosti chytrých řešení v regionu,
 • propojení klíčových stakeholderů v rámci kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, akademická sféra, občané).

V rámci řečnických panelů se můžete těšit na:

 • Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl, energetiku a chytrý region,
 • Mgr. Jan Haničinec – IoT Product Manager, BD SENSORS s.r.o.,
 • MUDr. Katarína Hradská – členka projektu SMART X, Fakultní nemocnice Ostrava,
 • Ing. Andreas Kaulfuss, MBA – CEO, Politinn a.s.,
 • Ing. Kateřina Krpelíková – koordinátorka projektů rozvoje chytrého regionu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 • Ing. Marek Maťa – obchodní ředitel, DHI a.s.,
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. – hlavní garant projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. – člen projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Ing. Petr Šprync – Business Developer, NetVoice s.r.o.,
 • doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. – vedoucí, Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Petr Tomáš – statutární ředitel, Smart City Innovations Institut, z.ú.,
 • Ing. Martin Václavek – generální ředitel, ČEZ ENERGO s.r.o.,
 • Mgr. Radka Vladyková – výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR,
 • Ing. Zdeněk Zedníček – obchodní ředitel, Regutec a.s.,

Účast na konferenci je samozřejmě bezplatná, ale s ohledem na omezenou kapacitu je možná pouze po předchozím potvrzení Vaší účasti. Svou účast, nebo účast Vašich kolegů, na konferenci můžete potvrdit prostřednictvím registrace v registračním formuláři.

Registrace účastníků konference bude probíhat v místě konání již od 8.30 hodin.Řečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...