Summer School II – INSPIRACE | INOVACE

Jaký je potenciál pro využívání SMART řešení v rozvoji měst a regionů? Jak efektivně propojijt technolgické partnery, veřejnou správu, univerzity a veřejnost při realizaci inovativních projektů? Jak přemýšlet o nových nástrojích  a produktech pro udržitelný rozvoj společnosti ve 21. století?

 Setkání odborníků na technologie, design, inovace a společenské i technické problémy pod hlavičkou inovativního projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který usiluje o zintenivnění dlouhodobé mezisektorové VaV spolupráce prostřednictvím podpory vzniku a rozvíjení partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu v oblasti vlivu používání dostupných SMART technologií na kvalitu života obyvatel.

Cílem je nejen seznámení se stavem poznání v jednotlivých segmentech, navázání kontaktů napříč obory, ale rovněž ustavení neformální platformy pro prezentaci trendů v jednotlivých segmentech prostřednictvím popularizačních forem komunikace v rámci expozice Future, která by měla vzniknout v příštím roce v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.