Summer School II

Pracovní seminář, který naváže na premiéru v roce 2020. Přesné téma i provedení v návaznosti na epidemiologickou situaci bude upřesněno.