POSVÍTILI JSME SI NA ELEKTRONICKÉ IDENTITY

Nejen v Česku se ve velkém skloňuje pojem digitalizace státní správy. Teď jsme ve spolupráci se společností AUTOCONT a.s. přinesli online setkání odborníků se zástupci samospráv a univerzit na tuto problematiku. Hlavní pozornost byla věnována elektronickým identitám, identitním branám a dalším aktuálním tématům z oblasti eGovernmentu.

Další online kulatý stůl našeho projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) přinesl zajímavou výměnu zkušeností mezi IT odborníky a zástupci samospráv i univerzit. Mezi hosty nechyběli vývojáři, specialisté na implementaci systémů pro řízení identit a zkušení manažeři. Online akce v sídle našeho partnera – společnosti AUTOCONT a.s. – nabídla tématický průřez oblastí e-Governmentu. Ta mimo jiné potvrdila, že problematikou identit uživatelů a jejich centrálním řízením se zabývají všechny typy organizací – školství, zdravotnictví, úřady apod.

„Na první podhled jednoduché téma v sobě skrývá řadu oblastí, které je nezbytné zahrnout do technického návrhu a následné realizace, jako jsou například integrace se stávajícími agendovými systémy úřadů či dalšími informačními systémy organizací. Oblast identit se dotýká většiny provozovaných IT systémů, které organizace musejí spravovat. Množství zdrojů identit – např. NIA ID, eObčanka, bankovní identity aj. – zvyšuje nároky na implementaci i z toho důvodu, aby občan mohl přistupovat ke státním agendám opravdu jednoduše a bezpečně. Díky připravovaným evropským dotacím budou mít organizace nejen ze státní správy a samosprávy v nejbližších letech možnost vybudovat kvalitní, spolehlivý a bezpečný systém pro správu identit, a tím zvýšit kvalitu a bezpečnost komunikace směrem k občanovi,“ říká za společnost AUTOCONT a.s. Jan Hanzl.

Ožehavá otázka kyberbezpečnosti

I díky uvolnění epidemiologických opatření mohl být přímo v konferenčním sále „desítka“ také hlavní garant projektu a vedoucí katedry sociální geografie Přírodovědecké Fakulty Ostravské univerzity docent Petr Rumpel. „Příspěvky účastníků akcentovaly zejména problematiku dalšího nezbytného rozvoje e-governmentu v českých krajích a obcích, což jistě přinese úspory času a energie občanům. Avšak významný a varovný byl poslední příspěvek Luďka Mandoka odborníka Autocontu na kyberbezpečnost, který varoval před přehnaným optimismem souvisejícím s možnostmi rozvoje chytrých informačních a komunikačních technologií v kontextu sílící kyberkriminality. Otázky bezpečného užívání ICT ve všech sférách našeho života a v podnikání budou stále více předmětem odborných studií a hledání praktických odpovědí na sílicí kyberkriminalitu,“ doplňuje svůj pohled na problematiku docent Rumpel. Všichni zájemci najdou záznam celé akce na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Na konec července chystáme ve spolupráci se společností BeePartner, a.s. pro všechny zájemce v pořadí druhou Letní SMART školu. Už brzy Vám nabídneme podrobnosti programu.