Projekt Telemedicíny

Edukační seminář na téma telemedicína za účasti odborníků na e-health.

Program semináře:

Úvod
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Klinika hematoonkologie FNO

Specifikace obrazových dat v nukleární medicíně
MUDr. Martin Havel, Ph.D., Ing. Michal Koláček – Klinika nukleární medicíny FNO

Nová platforma pro ověřování telemedicínských řešení
Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D – VŠB, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Interreg II – Audio/Video komunikační systém pro spolupráci mezi Fakultní Nemocnicí Ostrava a krajskou nemocnicí v Jastrzebrie-Zdrój – Wojewódszki Szpital Specjalistycznych nr 2 w Jastrzębie-Zdrój
MUDr. Martin Novák, MUDr. Ondřej Měrka – Klinika úrazové chirurgie FNO
Daniel Klapeť, Michal Andrýsek – útvar náměstka ředitele pro IT FNO

Klinická telemedicína ve Fakultní nemocnici Olomouc
Ing. Čeněk Merta, Mgr. Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum a Fakultní nemocnice Olomouc

Pokrok v monitorování nemocných na dálku a zvýšení bezpečnosti léčby u nemocných s krevními nádory
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Katarína Hradská, MUDr. Tereza Popková
Mgr. Michaela Skořupová – Klinika hematoonkologie FNO

Diskuse Závěr
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Klinika hematoonkologie FNO