Projekt Telemedicíny

24.10.2019

15:00

Fakultní nemocnice Ostrava - přízemí budovy Onkologie

Edukační seminář na téma telemedicína za účasti odborníků na e-health.

Program semináře:

Úvod
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Klinika hematoonkologie FNO

Specifikace obrazových dat v nukleární medicíně
MUDr. Martin Havel, Ph.D., Ing. Michal Koláček – Klinika nukleární medicíny FNO

Nová platforma pro ověřování telemedicínských řešení
Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D – VŠB, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Interreg II – Audio/Video komunikační systém pro spolupráci mezi Fakultní Nemocnicí Ostrava a krajskou nemocnicí v Jastrzebrie-Zdrój – Wojewódszki Szpital Specjalistycznych nr 2 w Jastrzębie-Zdrój
MUDr. Martin Novák, MUDr. Ondřej Měrka – Klinika úrazové chirurgie FNO
Daniel Klapeť, Michal Andrýsek – útvar náměstka ředitele pro IT FNO

Klinická telemedicína ve Fakultní nemocnici Olomouc
Ing. Čeněk Merta, Mgr. Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum a Fakultní nemocnice Olomouc

Pokrok v monitorování nemocných na dálku a zvýšení bezpečnosti léčby u nemocných s krevními nádory
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Katarína Hradská, MUDr. Tereza Popková
Mgr. Michaela Skořupová – Klinika hematoonkologie FNO

Diskuse Závěr
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Klinika hematoonkologie FNOŘečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...