Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů

Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů

26. - 27. 11. 2019

12:00

Ostrava, Dolní Vítkovice, Brickhouse a posluchárny Ostravské univerzity, Chitussiho 10

Pozvánka a program
Registrace
Řečníci Doprava

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST

Vážení návštěvníci, vážení vystupující, děkujeme Vám za účast na konferenci a těšíme se na další setkání a spolupráci!

V průběhu prosince budou k dispozici fotografie a konferenční video.

Prezentace z 26.11.2019 ke stažení

Fotky a videa z konference

O KONFERENCI

Ostravská univerzita ve spolupráci s projektovými partnery za podpory Moravskoslezského kraje pořádá konferenci s názvem Inovativní přístupy  v rozvoji měst, obcí a regionů, která se bude konat v Ostravě 26.-27.11.2019 v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovice a Ostravské univerzity (veškeré prostory jsou bezbariérové).

Na konferenci vystoupí významní představitelé institucí, územních celků, čeští a i zahraniční odborníci z praxe, kteří budou sdílet své projekty, zkušenosti a myšlenky v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů s využitím inovativních řešení.

První konferenční den proběhne 26.11.2019  od 12. hodiny v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice a bude věnován jak trendům a vizím, tak i konkrétním zkušenostem se zaváděním chytrých řešení v obcích, městech a regionech s pozitivním dopadem na život obyvatel. V 18 hodin bude pro zájemce realizována prohlídka areálu Dolní oblasti Vítkovice a od 19.30 proběhne networkingový večer pod záštitou Moravskoslezského kraje.

Druhý konferenční den 27.11.2019 od 8. hodiny budou probíhat v posluchárnách Ostravské univerzity, Chitussiho 10, Slezská Ostrava tématické sekce:

 • Building performance,
 • Čistá mobilita,
 • Telemedicína a e-zdravotnictví,
 • Digitální inkluze.

Předpokládané ukončení druhého dne je ve 13. hodin společným obědem.

Těšit se můžete na vystoupení řečníků, mezi nimi například:

 • Petr Suška, MSc. Competence Team Leader: Urban Economy Innovation, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Německo
 • Mike Letzgus, Dipl –Ing. Senior Project Manager, Fraunhofer IAO,  Stuttgart, Německo
 • Frank Lievens, International Society for Telemedicine and eHealth, Belgie
 • Rory Olcayto, Open City, Londýn
 • prof. Harry Spiess, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften School of Engineering (SoE) Institut für Nachhaltige Entwicklung INE, Švýcarsko
 • doc. RNDr. Jan Hradecký, PhD., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 • Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Rut Bízková, Technologická agentura ČR
 • Ing. Jiří Krist, předseda spolku Národní síť místních akčních skupin
 • Ing. Pavel Hrabě, Ph.D., Ministerstvo vnitra, Odbor hlavního architekta e-governmentu
 • Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Centrum ENET, VŠB-TUO
 • Mgr. František Kubeš, SMART Brno
 • Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D., vedoucí organizační složky Smart Písek
 • Mgr. Michael Kašpar, starosta města Kolín
 • Ing. David Eyer, Ph.D., baubiologie.cz
 • Mgr. Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum, FNOL
 • Ing. Zdeněk Gütter, CSc., Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • změna řečníků a programu je vyhrazena.

Účast na konferenci, společenský program (prohlídka DOV a společenská večeře) je ZDARMA.

Kapacita konference je omezena. Pro registraci využijte registrační formulář REGISTRACE.

Pro více informací kontaktujte Ing. Janu Vlčkovou, vlckova@beepartner.cz, tel. 731 681 202.

Akci pořádáme  v rámci projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452, více informací naleznete na webových stránkách projektu http://smart-x.cz/)

Akce je realizována také za finanční podpory Moravskoslezského kraje, který poskytl dotaci ve výši 70 tisíc korun.Řečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...