Ostravský Kulturní dům K-TRIO zažil maraton ve znamení SMART řešení!

31.10.2022

Máme za sebou závěrečnou konferenci našeho projektu. Do ostravského Kulturního domu K-TRIO se nám 20. a 21. října podařilo přilákat zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Moravskoslezského kraje, měst, odborných organizací i specialisty zaměřené na SMART řešení.

Tisková zpráva 27. 10. 2022

Náš projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořený z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ jde pomalu do finále. Zhruba čtyři roky propojujeme výzkumný a veřejný sektor s firmami a řešíme s nimi společně inovativní přístupy k rozvoji obcí a regionů. Spolu s partnery ze společnosti BeePartner a.s. jsme do popředí postavili SMART technologie, které můžou pomáhat v urbánním plánování, udržitelné energetice, mobilitě, zdravotnictví, sociální práci, vzdělávání a dalších oblastech. Závěrečná konference, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. října nabídla ohlédnutí za dosavadní prací.

„Projekt nám významně pomohl k rozvoji vztahů mezi různými pracovišti naší univerzity, které dosud nebyly až tak intenzivní, a zároveň přispěl k vytvoření platformy, jež nabídla propojení s firmami a veřejným sektorem, jakou u nás v takto rozsáhlé míře zatím nepamatujeme. Věřím, že naše konference nabídla další propojení subjektů z různých sektorů – ať už stávajících nebo naprostých nováčků. I v návaznosti na mnohdy vzrušené diskuze nad některými tématy s přesahem si jsem zároveň jistý, že se nám povedlo připravit program plný podnětů, které bude možné do budoucna dále rozvíjet nebo využít. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tom, aby konference proběhla hladce, všem vystupujícím i našim partnerům v čele se společností CTP,“ říká hlavní garant projektu a vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docent Petr Rumpel.

Závěrečná konference z pohledu našeho projektu nabídla prezentace výsledků našich výzkumů, bilancování i podnětná vystoupení odborníků z praxe lokálního a regionálního rozvoje.

„Cenné a inspirativní pro nás bezesporu mohou být zkušenosti ze Švýcarska v oblasti udržitelného rozvoje nebo poznatky z Německa v oblasti transformace uhelných regionů, které se díky inovativním řešením proměnily a dokázaly změnit ekonomickou a sociální strukturu. I když může být kontext odlišný, dílčí zkušenosti jsou podle mě využitelné i u nás a z velké části je můžeme replikovat. Krom toho ale věřím, že se nám podařilo rozvinut další kontakty, které využijeme v rámci navazujícího projektu REFRESH,“ dodává Rumpel.

Prezentace vystupujících najdete zde.

Po závěrečné konferenci je teď před zástupci našeho projektu a partnerskými organizacemi i společnostmi spousta práce na výstupech, které poté budou volně dostupné všem zájemcům.