NAŠI ODBORNÍCI POMÁHAJÍ KARVINÉ OBJEVIT MOŽNÉ CESTY PROMĚNY MĚSTA

27.04.2021

Město Karviná řeší svou budoucnost. Inspiraci pro transformaci z hornického průmyslového města na město inovací přitom hledá i v zahraničí. Na nedávném virtuálním kulatém stolu, který se uskutečnil i díky našemu projektu diskutovali zástupci města Karviné s odborníky možné využití zkušeností z německého města Bottrop.

S končící těžbou na Karvinsku mnohá větší města řeší otázku vlastní transformace. Region, který vyrostl na těžbě uhlí a těžkém průmyslu, tak chtě nechtě, musí hledat další směřování a hledat inspiraci pro budoucí rozvoj. Proto se nedávno i díky našemu projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 uskutečnil virtuální kulatý stůl, který řešil možné využití zkušeností konceptu „živé laboratoře“ německého města Bottrop pro potřeby města Karviné.

„Věřím, že podobná jednání nám pomohou získat užitečné informace pro správné směřování transformace našeho města i celého Karvinska. Příklady dobré praxe celý proces urychlí a pomohou nám se vyhnout uvíznutím ve slepých uličkách, která si s ohledem na urychlený konec těžby uhlí nemůžeme dovolit. Je však jasné, že se jakýkoliv plán transformace neobejde bez značných finančních prostředků, ať už státních nebo evropských,“ dodává náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk z ČSSD.

Město Bottrop v Severním Porýní–Vestfálsku je modelovým příkladem úspěšné transformace z města uhlí a oceli na město inovací. Hlavní plán obnovy Bottropu se zaměřuje na energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie v komerčních i rezidenčních oblastech, opatření pro mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobení městského prostoru pro zvýšení kvality života jeho občanů. Účastníci se seznámili s úspěšně transformovaným městem a nabízenými podmínkami pro život. Zároveň jim virtuální kulatý stůl měl zodpovědět základní otázky spjaté s celým procesem tranzice. Mimo jiné se tak řešila míra zapojení tamních občanů, role místní samosprávy a podnikatelů.

„Spolupráci měst v našem regionu s městy v Německu a jiných zemích, které již transformací od těžby uhlí prošly a ubírají se cestou udržitelného socioekonomického rozvoje, považuji za velice významnou. Přenos zkušeností a poznatků v oblasti úspěšné energetické tranzice může být jednak inspirativní a ukázat cestu po které jít, jednak může proces transformace významně urychlit. Zásadním předpokladem úspěchu je ochota a schopnost se učit od jiných,“ komentuje přínos hlavní garant našeho projektu docent Petr Rumpel z Přírodověděcké fakulty Ostravské univerzity.

Tento Virtuální kulatý stůl uspořádalo Město Karviná ve spolupráci s firmou BeeParter a.s., Fraunhofer Institut, Ostravskou univerzitou a SOBIC, z.ú. V dalších měsících v rámci našeho projektu chystáme další kulaté stoly. Jeden z nich bude řešit například otázky spjaté s identitami v rámci e-governmentu.