eGovernment – Efektivní přístup k elektronickým službám státu

10. 6. 2021

9.00–12.00

online

Další z našich kulatých stolů je v režii našeho partnera – společnosti AUTOCONT. Účastníci se seznámí s průběžnými výsledky experimentálního nasazení užitečných nástrojů a technologií, které umožňují bezpečný a efektivní přístup občanů k digitálním službám státní správy prostřednictvím elektronických identit a identitních bran. Přestože je ústředním tématem kulatého stolu problematika e-identit, pozornost bude věnována také celé řadě dalších aktuálních témat a projektům z oblasti eGovernmentu. Zkušenosti z nasazení pilotních projektů a z praxe přednesou nejen odborníci ze společnosti AUTOCONT, ale také zástupci z řad veřejné správy a partnerských organizací. Seznam řečníků i detaily programu pro Vás připravujeme.

Program

  • Zahájení webináře – úvodní slovo
  • Efektivní a smart řízení identit  – Jak moc je důležité znát vaše uživatele a co to pro vás znamená? Je možné řízení identit automatizovat? Interní, externí, privilegované identity, IoT. Bezpečnost vs ergonomie uživatelských přístupů. Jaký vliv má GDPR na řízení identit?
  • eGovernment – zkušenosti z realizovaných projektů – Portál Občana a podpora celostátního sčítání lidu 
  • Automatizace firemních procesů ve vazbě na identity – řešení oběhu Řízené dokumentace, Elektronické podepisování dokumentů, Portálové aplikace
  • Integrace projektu “Čistá Ostrava” do Service Desk systému
  • Role kybernetické bezpečnosti v konceptu Smart Cities
  • Závěry a ukončení kulatého stolu

Prezentující:

Radim Drgáč, vedoucí IAM divize. Zkušenosti s implementacemi zavádění systémů pro řízení identit a vývojem SW produktů z této oblasti.
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina, předseda pracovní skupiny GIS krajů, člen Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR.
Jiří Šilhán, vedoucí vývojového oddělení. Zkušenosti s rozsáhlými implementačními projekty.
Šimon Petrůj, konzultant. Specialista na digitální transformaci, portálová řešení a automatizaci procesů, zkušenosti s implementacemi zavádění DMS a portálových řešení.
Michal Hrotík, ředitel OVANET. Přes 20 let působení v ICT, posledních 12 let na pozici výkonného managementu. Zkušenosti s řízením a implementací ICT ve státní správě.
Lubomír Karas, konzultant ALVAO. Více než 27 let v oblasti ICT a 20 let na různých pozicích výkonného managementu v oblasti ICT. Zkušenosti s vrcholovým managementem mezinárodních projektů v oblasti ICT a restrukturalizací ITSM. V ALVAO více než 8 let.
Luděk Mandok, bezpečnostní manažer Statutárního města Ostravy. Specialista na bezpečnostní aspekty IT prostředí.

Srdečně zvou:

Vladimír Vybíral, ředitel krajského zastoupení AUTOCONT a.s.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., hlavní garant projektu

REGISTRACE ZDEŘečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...