Naše výzkumnice řešily, jak v koronavirové pandemii předejít digitální exkluzi

30.03.2021

Koronavirová pandemie otevírá, i přes svá omezení, našemu projektu Smart technologie pro zvyšování kvality života obyvatel měst a regionů nová témata. Výzkumný tým Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) řešil, jak předejít digitální exkluzi u ohrožených dětí a seniorů. Spustil tak experiment, který ukázal potřeby obou skupin a zároveň potvrdil, že ne vše je úplně funkční jen v online prostředí.

Výzkumný tým Fakulty sociálních studií OU, který tvoří doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.; doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; Mgr. Ivana Kowaliková Ph.D.; Mgr. Adéla Recmanová Ph.D.; Mgr. Alena Vysloužilová, spustil v rámci koronavirové pandemie experiment, který má pomoci předejít digitální exkluzi u ohrožených dětí (duben 2020) a seniorů (červen 2020). Volba cílových skupin se uskutečnila na základě posledních výzkumů (Friemel, 2014; Vondrová, 2014; Recmanová, Vávrová, 2018). Pandemie naznačila rozevírající se nůžky mezi lidmi, kteří mají přístup k informačním a komunikačním technologiím (jsou jejich vlastnictvím) a těmi, kteří k nim naopak přístup nemají.

V rámci první části experimentu výzkumníci zapůjčili do rodin ohrožených dětí na 24 tabletů s datovým tarifem a 7 tabletů klíčovým sociálním pracovníkům, kteří s nimi pracují. S oběma skupinami byl tým v pravidelném kontaktu a sbíral pomocí dotazníků i rozhovorů data pro svůj výzkum. Výsledky následně ukázaly, že koronavirová pandemie může prohloubit digitální exkluzi u dětí a zároveň vyvolává potřebu podpory při rozvíjení digitálních dovedností.
Naplno se to ukázalo zejména v souvislosti s online školní výukou, která se podle výzkumníků ukázala být velkou výzvou pro děti, jejich rodiče i sociální pracovníky. V jedné odpovědi sociální pracovnice se nám mimo jiné objevilo konstatování, že nestačí vše vysvětlit pouze po telefonu, ale je zapotřebí opakované osobní asistence. Sociální pracovnice tak dojížděla do rodin v době online výuky a vše ukazovala, dokud se děti nenaučily technologie samostatně ovládat. Obecně je podle sociálních pracovníků klíčové reagovat operativně na nově se objevující problémy a pomáhat s jejich řešením,“ popisuje za výzkumný tým Mgr. Ivana Kowaliková Ph.D.

„Nestačí vše vysvětlit jen po telefonu, ale je zapotřebí opakované osobní asistence.“

Ta mimo jiné připomíná i další skutečnost, kterou potvrdil výzkum. V sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodinách dochází často k tzv. sekundární digitální exkluzi, která vzniká v případě, že lidé mají přístup k technologiím, nicméně jejich dovednosti nejsou dostatečné.

V rámci druhé části experimentu se výzkumníci zaměřili na posílení sociálních a mezigeneračních vztahů, které byly v důsledku mimořádných opatření omezeny. Osobám vyššího věku a dobrovolníkům, kteří seniorům poskytovali pomoc při jejich ovládání, zapůjčil výzkumný tým 13 tabletů s datovým tarifem. Mezi dobrovolníky byli studenti z Fakulty sociálních studií OU, a také senioři, kteří navštěvují kurzy zaměřené na využívání informačních a komunikačních technologií na Ostravské univerzitě. Po nástupu výrazných koronavirových opatření znemožňujících osobní kontakt mezi seniory a dobrovolníky, zůstala řada dvojic alespoň v online spojení. „Převážila společenská stránka té spolupráce. Myslím si, že i paní je ráda, že si semnou může občas popovídat, nebo že jí pošlu nějaké hezké video nebo e-mail. Mám z toho dobrý pocit, i přes tu nepříznivou dobu jsme v kontaktu, i když ji nemůžu ani navštívit,“ popsal svou zkušenost jeden z dobrovolníků. Experiment potvrdil, že u osob vyššího věku hrají klíčovou roli blízké osoby – v tomto případě dobrovolníci. Obě skupiny se navíc shodly, že je spolupráce velmi přínosná nejen z edukativního hlediska, ale především z toho lidského.

Přímý kontakt s klienty je klíčový

Z výsledků obou experimentů vyplynulo, že pro předcházení digitální exkluzi u obou skupin je klíčovou externí odborná podpora.  „Tato by měla být poskytována či zprostředkována osobou, se kterou mají klienti vybudovaný důvěrný vztah. Může se jednat o sociální pracovníky, anebo o dobrovolníky. Výsledky výzkumu rovněž potvrdily, že sociální práci nelze vykonávat výhradně v online prostředí, neboť tato je založena na přímém kontaktu s klienty. I když jsou průběhu koronavirové pandemie informační a komunikační technologie sociálními pracovníky a jejími klienty využívány, měly by sloužit spíše jako doplněk než náhrada stávajících forem poskytované pomoci,“ doplňuje za výzkumný tým Mgr. Ivana Kowaliková Ph.D.

Výzkumný tým Fakulty sociálních studií OU provádí v rámci mezioborového projektu Smart technologie pro zvyšování kvality života obyvatel měst a regionů kromě výše popsaných experimentů také další aktivity. Ve spolupráci s katedrou informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty řeší mimo jiné rozvoj digitálních dovedností sociálních pracovníků a klientů; členové týmu se účastní konferencí v Česku i zahraničí; pořádají přednášky i odborné konzultace; a zavázali se k úzké spolupráci s některými organizacemi (Spolu pro rodinu, Síť aktérů pro domov, Centrum sociálních služeb Jih) atd.