Kulatý stůl – Chytrý venkov

2. 10. 2020

9:00-13:00

Chittussiho 10, Ostrava – Slezská Ostrava

Mapování aktuálního stavu zavádění konceptu chytrého venkova a sdílení praktických zkušeností. Formulace návrhů pro žádoucí aktivity směrem k „chytrému venkovu“.

Účastníci předběžně: Petr Rumpel (OU), David Kula (BeePartner), Jiří Krist NS MAS, Petr Piekar MAS Pobeskydí, p. Milan Kazda – starosta Kněžice, Mgr. Miloslav Oliva – MAS Pošembeří, Alena Kacířová – starostka Dobratice, doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova U. Brno), Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. OU, Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. OU, doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.,  doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (UPOL), Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. (ZČU Plzeň), Simona Králová OU, Alexandr Nováček OU,

Budou pozváni/osloveni: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (Dolní Studénky a SMS); MMR Ing. Ivana Křižanová, MZe Ing. Zuzana Dvořáková, SMOČR Lucie Nencková, Ph.D., MBA; Ing. Ph.Dr. Marek Jetmar KÚ Středočeského kraje, projekt chytrý venkov; Ing. Andrea Čirličová (Ernst & Young);

Předběžný program – změny možné v návaznosti na stávající situaci a opatření v souvislosti s šířením koronaviru a dle účasti:

Průběh: 15´ prezentace dobré praxe s následnou diskusí

9,00-10,00 Úvod, teorie / výzkum: 

doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Simona Králová

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. – výzkum ve venkovských obcích

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. – zahraniční zkušenosti, energetika na venkově 

dr. Lucie Nencková, Ph.D. 

Diskuse

10,00-11,00 Praxe rozvoje (chytrého) venkova: 

Ing. Jiří Krist – NSMAS, MAS Opavsko 

Milan Kazda – obec Kněžice 

Mgr. Miloslav Oliva – Pošembeří  a PS Chytrý venkov

Diskuse

11,00-11,30 Přestávka a občerstvení

11,30-12,00 Praxe rozvoje (chytrého) venkova: 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Ing. Ivana Křižanová

Další vystupující po potvrzení prezentace

12,00-13,00 Diskuze a závěry, doporučeníŘečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...