Kulatý stůl Chytrý venkov už napodruhé koronavirová pandemie nezastavila

09.10.2020

Kulatý stůl Chytrý venkov se na začátku října (2. 10. 2020) podařilo uskutečnit i přes koronavirová omezení a volební povinnosti některých hostů. Napůl online a napůl živé setkání na hladnovském pracovišti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) nabídlo pohled na aktuální stav i trendy v rámci vývoje venkova.

V rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se účastníci zaměřili hlavně na otázky spjaté s aplikací chytrých technologií pro rozvoj venkova.

Mezi hosty přímo na místě kromě zástupců domácí PřF OU nechyběli například Ing. Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin a Místní akční skupiny Opavsko (NSMAS, MAS Opavsko); PhDr. Kateřina Čadilová – místostarostka Mukařova; Ing. Radim Sršeň, Ph.D. z Výboru regionů Sdružení místních samospráv České republiky nebo Lucie Nencková, Ph.D., MBA z Institutu pro společnost 4.0. Na dálku se pak připojili například doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně; Annika Meier z německého Fraunhofer IESE Kaiserslautern; Milan Kazda – starosta Kněžic a další.

Hosté tak nabídli pohled na venkov v různých oblatech. Nevyhnuli se energetice, čerpání dotací a slovům o důležitosti spolupráce.

„Potřebujeme kvality a znalosti, které nás přenesou do 21. století, jež nebude snadné. Tempo změn je nepřirozené pro běžného člověka a tím tuplem pro konzervativní venkovany. Nastává dichotomie konzervativní venkov a rychlé tempo změn. Pokud chce náš venkov přežít, tak se nějakým svým způsobem musí přizpůsobit a přebírat z měst, z jiných venkovů i časů dobré zkušenosti a modifikovat si je pro sebe,“ líčil při své prezentaci například Ing. Jiří Krist z NSMAS, MAS Opavsko.

Prezentace vždy doplnily také diskuzní bloky, do kterých se zapojovali hlavně fyzicky přítomní účastníci. Říjnový kulatý stůl naznačil také další možná témata pro budoucí setkání.

 „Chceme přispět do širší debaty stranou určitých opatření směrem k orgánům – ať už na úrovni krajů nebo ministerstva pro místní rozvoj. V současnosti je dle mého názoru problematika smart venkova totiž pojímána hodně volně,“ říká za pořadatelský tým Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

PREZENTACE K NAHLÉDNUTÍ

ZÁZNAMY KULATÉHO STOLU