Informatici ostravské Přírodovědecké fakulty řešili možnosti snímačů pro měření kvality ovzduší

07.10.2020

Září na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity nabídlo další ze série kulatých stolů. Vědci se zaměřili na celý proces měření veličin kvality ovzduší a meteorologických veličin. A to od jejich přenosu, přes sběr, vyhodnocení, interpretaci až po vizualizaci.

V rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se účastníci zaměřili ve velkém také na kalibraci všech snímačů v rámci senzorické sítě.

„Nejzásadnějším přínosem bylo snad první setkání odborníků napříč organizacemi a seriózní otevření tématu měření kvality ovzduší pomocí levných snímačů. Důležitým výsledkem celé debaty je, že by bylo vhodné, aby vznikla minimálně určitá metodika k použití těchto snímačů pro běžné ale i odborné uživatele, jelikož měření pomocí těchto cenově dostupných technologií skýtá mnohá úskalí,“ říká za pořadatele z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Zároveň věří, že na setkání se podaří navázat další debatou a to i virtuální formou. Ještě tento rok chce s kolegy otestovat vlastní prototyp měřicí stanice, kterou vyvíjejí na Katedře informatiky a počítačů PřF OU.