Máme za sebou první letní SMARTX školu

03.09.2020

Ostravské pracoviště partnerské společnosti BeePartner a.s. hostilo letní SMARTX školu. Ta nabídla živé debaty, výměnu zkušeností z oblasti smart technologií nebo kreativní kulaté stoly, na kterých účastníci řešili například využití budovy někdejší Výklopny v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Setkání specialistů z řady institucí i firem v rámci projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) bylo v režii společnosti BeePartner, a.s. a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Tématicky se odborníci od 27. 7. do 30. 7. 2020 dotkli oblasti energetiky v době zelené transformace v Evropě ale i role člověka v měnící se společnosti v kontextu chytrých technologií.

Díky setkání odborníků z praxe a špičkových teoretiků z jednotlivých oblastí probíhaly nejen živé debaty, ale došlo k navázání partnerství i spolupráce na připravovaných projektech. Např. středeční program se nesl v duchu tématu decentralizace energetiky a přinesl účastníkům kromě osvěty v daném tématu také inspiraci v podobě konkrétních projektů výzkumníků UCEEB a CENET. V rámci odpoledního programu pak došlo k diskusi a modelování potenciálních rozvojových projektů využití chytrých technologií v energetice a bydlení v rámci městské laboratoře v Karviné.

„Na setkání se potvrdilo, že se máme čím vzájemně obohatit. Pohledy a přístupy lidí z univerzitního a privátního sektoru jsou mnohdy rozdílné, ale právě v tom lze najít velkou hodnotu. Ve vzájemné inspiraci, ve společném tvoření. Jsem rád, že se setkání v rámci letní školy podařilo, že jsme se mohli díky zlepšené situaci s šířením COVIDu-19 setkat osobně a navázat nová partnerství,“ říká ředitel společnosti BeePartner, a.s. Ing. David Sventek, MBA.

Spolu s kolegy navíc nevylučuje další pokračování tohoto formátu akce, neformálně označované jako Letní škola. V budoucnu by tak mohlo jít o pravidelnou platformu nejen pro další vzdělávání, ale zejména pro setkávání partnerů potřebných pro přípravu inovativních projektů v rámci rozvoje strukturálně postižených regionů.

Společnost BeePartner, a.s. dál pokračuje v rozpracování experimentálních ověření, které se primárně věnují problematice z oblasti využívání vodíku, nakládání s CO2, či zvýšení efektivity a resilience kulturní infrastruktury díky smart muzeím. Právě prohlídkou připravovaného sídla nového muzea v Dolní oblasti Vítkovice se program letní SMARTX školy uzavřel.