Vybraní ostravští senioři pomůžou vrstevníkům s nástrahami SMART technologií

03.06.2020

Výzkumný tým Ostravské univerzity (OU) vyškolí seniorské lektory pro speciální kurzy. V budoucnu pomůžou zvyšovat digitální gramotnost seniorů napříč Ostravou. Elektronicky zatím vědci oslovili 45 seniorů, kteří mají za sebou kurzy SMART technologií. 

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity při kulatém stolu

Zástupci katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU v minulosti nabídli kurzy SMART technologií zhruba stovce seniorů. Zhruba čtvrtina z nich do budoucna zvažuje svou lektorskou roli v dalším běhu kurzů, pro které spojili síly výzkumníci z Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií OU. Výzkumníci tak chtějí naplno otestovat možnosti e-learningových programů, které připravili v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). I díky podpoře Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) a přízni zástupců městských částí teď budou zkoumat další možnosti digitální inkluze. 

Výzkumníci se chtějí zaměřit především na přípravu seniorských lektorů, kteří by od příštího roku mohli v ostravských městských částech působit jako dobrovolníci a učit uživatele sociálních služeb práci s tabletem i základy internetu.

„Bohužel jsme kvůli pandemii koronaviru úplně nemohli dokončit vyhodnocení prvního běhu kurzů Základy SMART technologií. Počítáme s tím, že vše dotáhneme na podzim a zároveň naplno spustíme druhý běh pro lektory. Oslovili jsme zatím 45 seniorů, kteří se v době omezení zapojili do našich online kurzů,“ vysvětluje za výzkumný tým Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

I v návaznosti na platná opatření musela s kolegy přehodnotit některé plány. Setkání se seniory tak zatím výzkumníci odsunuli na podzim.

„Zatím je na univerzitní půdě povoleno pořádat akce pro maximálně 15 lidí. Doufáme, že nejpozději v září by se mohlo uskutečnit úvodní setkání, kde bychom dořešili podobu spolupráce se seniory, strukturu a obsah individuálních školících aktivit, finanční náklady a zanalyzovali možná rizika pro další běh kurzů. Koneckonců koronavirová pandemie ukázala důležitost SMART technologií ve vzdělávání,“ dodává Telnarová.

Pokud tak nedojde k dalším komplikacím, měli by v budoucnu na půdě města Ostravy zajišťovat seniorské kurzy právě vyškolení lektoři z řad seniorů.

Hlavním řešitelem projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Kromě zástupců Ostravské univerzity na projektu spolupracuje dalších 8 subjektů – Slezská univerzita, BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.