Máme za sebou naši první SMART konferenci!

03.12.2019

Ostrava zažila SMART maraton. Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů, kterou společně připravila katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ostravské Přírodovědecké fakulty a společnost BeePartner, nabídla vystoupení odborníků na chytré technologie i pohled na jejich využití v praxi.

Tisková zpráva 03. 12. 2019

Dvoudenní konference přivábila do Ostravy 26. a 27. listopadu zástupce měst, krajů, ministerstev, odborných organizací i specialistů na SMART technologie z celého Česka i zahraničí. Uskutečnila se v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Kromě prezentací aktuálních trendů v oblasti SMART, diskuzních bloků i představení konkrétních SMART řešení na účastníky čekala také prohlídka Dolní oblasti Vítkovice nebo networkingový večer. Kromě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konání konference podpořil také Moravskoslezský kraj – a to dotací 70 tisíc korun.

Vše proběhlo přesně podle našich představ a soudě dle ohlasů účastníků se nám podařilo uspořádat konferenci, která se odborností i úrovní vyrovnala podobným akcím v Brně i v Praze,“ říká hlavní garant projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

První den konference se uskutečnil v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice, druhý pak proběhl na Přírodovědecké fakultě OU. Program byl zaměřen jak na trendy a vize v zavádění SMART řešení, tak na představení jejich praktických dopadů na život obyvatel – a to nejen v oblasti veřejné správy ale i v tematických okruzích building performance, čistá mobilita, telemedicína nebo digitální inkluze. Ze setkání s vystupujícími z českých i zahraničních měst, obcí, regionálních organizací i institucí mohou do budoucna těžit všichni partneři projektu – výzkumníci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě; BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s. Pro všechny tak šlo o výjimečnou příležitost k ověření aktuální situace.

„Chci hlavně poděkovat za partnerství, protože tady se ukazuje, že když se partneři dlouhodobě propojují, tak to přináší podobné efekty jako na konferenci. Jsem rád i za zahraniční hosty. Přinášejí globální rozměr, který bychom si měli v Ostravě velmi považovat. Pestrost prezentací i inspirativnost mnohých představených nápadů je přenositelná, na což sázíme. I podle toho, co tu bylo k vidění, si myslím, že koncepce SMART cities postupně směřuje zpátky k lidem. Tedy od technologií k přemýšlení o řešeních blízkých přírodě a lidem. A to by mohlo být tím light motivem celé naší spolupráce,“ potvrzuje ředitel společnosti BeePartner Ing. David Sventek, MBA.

Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice.