Máme za sebou první SMARTx kulatý stůl!

Máme za sebou první SMARTx kulatý stůl!

12.07.2019

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity hostila 7. června první setkání odborníků na SMART technologie. Kromě zástupců našeho projektu SMARTX se kulatého stolu účastnili také přizvaní hosté.

První větší setkání v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) se tematicky týkalo funkce budov ve veřejném prostoru. Kulatý stůl symbolicky odstartoval děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. Na něj navázal statutární ředitel společnosti BeePartner Ing. David Sventek, MBA a hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., kteří uvítaly hosty a připomenuli cíle projektu.

Poté už se rozběhla série prezentací, které se tematicky týkaly funkce budov ve veřejném prostoru.

Mezi hosty nechyběli zástupci partnerského Fraunhofer Institute Stuttgart Petr Suška a Fraunhofer Institute Freiburg Mike Letzgus, kteří řešili funkční budovy. Energetické fungování celých měst a čtvrtí v návaznosti na SMART systémy a technologie pak ve svém příspěvku přiblížil prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Pohled architektů na roli budovy v městském prostoru pak účastníkům Kulatého stolu nabídli Ing. Arch. Kamil Mrva a Ing. Arch. Jiří Fiala.

Kulatý stůl vyvrcholil panelovou diskuzí, v jejímž rámci došlo na doplňující otázky i možné vize využití SMART technologií. Červnové setkání zástupcům našeho projektu naznačilo možné směřování výzkumu v oblasti chytrých budov a měst.