Konference: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů II

ODSUNUTO SKRZ COVID-19

celodenní akce

Slezská univerzita v Opavě - Aula Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Univerzitní nám. 1934

Druhý ročník konference Inovativní přístupy v řízení rozvoje obcí, měst a regionů znovu nabídne sérii vystoupení a debat v rámci rozsáhlého regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Po ostravské Dolní oblasti Vítkovice a Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity tentokrát nabídne své zázemí Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Tamní aula se tak stane součástí jednodenního řečnického maratonu.Na konferenci vystoupí zástupci ministerstev, zástupci místních samospráv a odborníci z Česka a dle možností a v návaznosti na koronavirovou situaci i ze zahraničí.

Tématicky se dotkneme transformace hornických a tradičních průmyslových měst, přenosu zkušeností ze Spolkové republiky Německo (město Bottrop) do prostředí Česka prostřednictvím expertů IAO Fraunhofer Institut, inovativních rozvojových strategií hornických měst, zdrojů financování pro realizací těchto strategií po roce 2021 nebo přechodu na udržitelnou čistou energetiku. Ve výčtu ale nebudou chybět ani prezentace a diskuze nad dalšími tematickými oblastmi, které v různé míře souvisejí právě s post-uhelnou transformací.

PŘESNÝ PROGRAM A TERMÍN BUDOU UPŘESNĚNY V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ HYGIENICKOU SITUACI.Řečníci


Rory Olcayto (Velká Británie)

více...

Petr Suška Ms.c

více...

Frank LIEVENS (Belgie)

více...

Prof. Harry Spiess (Švýcarsko)

více...

Dr. Ing. Marie Zezulková

více...

Ing. Jiří Krist

více...

Ing. Rut Bízková

více...

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.

více...

Mgr. Michael Kašpar

více...

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D.

více...

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

více...

Ing. Rostislav Dvořák

více...

Ing. David Eyer, Ph.D.

více...

Pavel Lacina

více...

Mike Letzgus

více...

Ing. Daniel Martynek

více...

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

více...

Ing. Tomáš Bohrn

více...

Ing. Radovan Burkovič

více...

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

více...

MUDr. Radim Dudek, MBA

více...

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

více...

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

více...

Prof. Dr. Antonio López Peláez

více...

Ph.D. Joaquín Castillo de Mesa

více...

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

více...

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

více...

a řada dalších...